1

 

   

בתי המשפט

בשא007225/03

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בתיק עיקרי: א   001437/02

10/04/2003

תאריך:

כב' השופט יהודה זפט

בפני:

 

 

 

 

שפרה האפרתי

בעניין:

המבקשת

סורוקר

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ  ג  ד

 

 

חנה מוסינזון

 

המשיבה

יעקב קלדרון

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

החלטה

 

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן לאחר שהמועד להגשת סיכומי הנתבעת חלף זה מכבר, ואלו לא הוגשו.

 

הסיבה שהוצעה לאי הגשת הסיכומים אינה מצדיקה את המחדל, אולם אין מדובר בזלזול מכוון, ואני סבור שהמבקשת יצאה ידי החובה להציג טעם למחדלה במידה הדרושה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, במיוחד כאשר המבקשת לא יזמה את מתן פסק הדין.

 

אשר לסיכויי ההגנה מפני התביעה,  אכן הבקשה אינה מתייחסת לנושא זה, אולם המחלוקת בין הצדדים הינה מחלוקת משפטית ועם הגשת הבקשה הונחו בפני בית המשפט גם טיעוני המבקשת לגופה של התביעה.

 

בנסיבות אלו אי ההתייחסות לנושא בגוף הבקשה הינו פגם פורמלי גרידא. לצורך קבלת הבקשה די בכך שהמבקשת תצביע על סיכוי להצלחת הגנתה, ולדעתי אין לומר כי הגנתה חסרת כל סיכוי להתקבל.

 

בנסיבות אלה אני נעתר לבקשה.

 

התיק יועלה ללשכתי לאחר הגשת תשובת התובעת לסיכומי הנתבעת.

 

אין צו להוצאות.

 

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

 

ניתנה היום ח' בניסן, תשס"ג (10 באפריל 2003) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

י. זפט, שופט