י ו ר ם  מ ו ש ק ט  ו ש ו ת ' , משרד עורכי דין

YORAM MUSZKAT & CO., LAW OFFICES

 

 

מושקט יורם,      עו"ד                                                                                            MUSZKAT YORAM,    Adv.

שפינט שרון,       עו"ד                                                                                            SPINAT SHARON,        Adv.

 

רוה גיל,             עו"ד                                                                                             RAVEH GIL,                  Adv.

אשכולי אוריין,   עו"ד                                                                                          ESHKOLI ORIAN,          Adv.

רייך שירה,        עו"ד                                                                                              REICH SHIRA,                Adv.

שניידר טל,       עו"ד                                                                                            SCHNEIDER TAL,            Adv.

סביר צחי,         עו"ד                                                                                           SAVIR ZACHI,                    Adv.

 

                                                                                                                                                                                                                               

לכבוד                                                                                                               תאריך: 1.6.03

 

מר משה הלוי

אתר האינטרנט - הלמו                                                                                       דחוף ביותר

www.halom.co.il                                                                                               מבלי לפגוע בזכויות

 

א.      נ.,

 

 

הנדון: התראה לפני הגשת תביעה

 

בשם מרשתי, ספיא פתרונות אינטרנט בע"מ, הריני לפנות אליכם בדחיפות בעניין שבנדון, כדלקמן:

 

1.                   מרשתי היא המפיקה והמבצעת בפועל של אתר האינטרנט של קרן מהות החיים, בהתאם להזמנת הקרן.      

2.                   מרשתי נדהמה לגלות באתר האינטרנט שלכם, כי אתם מבצעים שימוש לא מורשה ביצירות בתוצרים ובמודולים שהופקו על ידי מרשתי.      

3.                   השימוש שאתם מבצעים ביצירות מרשתי הוא שימוש זול, מעליב ונמוך מאוד ברמתו, עד כדי חריגה בוטה מהכללים והנורמות שנקבעו בפסיקת בתי המשפט בנושא ההגנות על הבעת דעה (בעניין זה הינכם מופנים למשל לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניינו של לוני הרציקוביץ).       

במקרה שלכם גם אין כל ספק כי לא תעמוד לכם ההגנה בגין תגובה על דברים שפורסמו קודם לכן על ידי הנפגע, שכן לא ידוע על כל פרסום שגב' אריסון ו/או הקרן פרסמו בעניינכם.  

4.                   פנייתה של מרשתי אליכם עוסקת בעניין ההפרות שאתם מבצעים באתרכם בזכויות מרשתי.           

במדובר בהפרות קשות של זכויותיה הקנייניות והמוסריות של מרשתי. השימוש שאתם מבצעים ביצירות מרשתי אינו שימוש הוגן ולא יכול לזכות בכל הגנה מכח הדין.   

5.                   לאור כל האמור הינכם נדרשים באופן מיידי לחדול מכל שימוש ביצירות ו/ או מודולים ו/או תוצרים של מרשתי כפי שאתם מבצעים נכון להיום באתר, בנוגע לקרן מהות החיים.       

נא הודיעו לנו בדחיפות כי הפסקתם את השימוש כאמור.

 

6.                   בנוסף, מרשתי עומדת על קבלת פיצוי כספי בגין הפרת הזכויות שאתם מבצעים- בסך שלא יפחת מ- 20,000 ש"ח עבור כל יום בו נעשה שימוש ופרסום לא מורשה ביצירות מרשתי.           

7.                   במידה ולא יוסר הפרסום בתוך לא יאוחר מ- 2 שעות מקבלת מכתבי, ובמידה ולא תקבל מרשתי את הפיצוי המגיע לה בגין הפרת זכויותיה הקנייניות והמוסריות- בתוך לא יאוחר מ- 24 שעות בצירוף פירוט לגבי מספר הימים בה בוצעה ההפרה באתרכם, תפנה מרשתי באופן מיידי לבית המשפט, על כל אי הנעימות הכרוכה בכך.    

8.                   מובהר כי תביעת מרשתי תופנה כנגד כל המעורבים בהפרת זכויותיה.       

 

 

9.                   נא טיפולכם הדחוף.      

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

אוריין אשכולי, עו"ד

 

 

 

העתק: מר רותם אופיר- מנכ"ל ספיא פתרונות אינטרנט בע"מ

 

 

 

 

________________________________________________

תל -אביב, רח' יהודה הלוי 85, מיקוד 65795

 Tel Aviv 85 Yehuda Halevi St. Zipcode 65795

טלפון: 03-5662038 Tel:  פקס: 03-5609882 Fax:,  E-mail: [email protected]

www.fc-muszkat.co.il