בית משפט השלום                                                                        בש"א       XXXX/03

ת ל  א ב יב     י פ ו                                                                         קבוע   ליום   31/12/03

בפני  כב' הש' טל שחר

 

 

 

 

 המשיבה:  XXXXXXXXXXX

 

                      ע"י ב"כ עו"ד נועם לאור

                      מרח' פילון 8 ת"א 64518

                      טל:03-5235798 פקס: 03-7256297

 

 

 

 

                   -נ ג ד-

 

 

 

 

המבקשת:  XXXXXXXXXX

 

                     ע"י ב"כ עו"ד אביב אילון

                     מרח' בצלאל 1 ר"ג 52521

                    טל: 03-6138370 פקס: 03-6138375

  

 

 

 

תגובת המשיבה לבקשה דחופה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת

 

 

 

אקדמות מילין

 

 

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 22/12/03  מתכבדת המשיבה ליתן תגובתה לבקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת (להלן:"הבקשה") מכח חוק מניעת הטרדה מאיימת , התשס"ב- 2001 (להלן:"החוק").

 

בסופו של יום, והכל כפי שיובהר להלן, יתבקש בית המשפט הנכבד למחוק על הסף את הבקשה שבכותרת ולחייב את המבקשת בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין ומע"מ בגינו כחוק. לחלופין יתבקש כבוד בית המשפט לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשת בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין ומע"מ בגינו כחוק.

 

עוד יתבקש מוטב נכבד זה לעשות שימוש בסמכות המוקנית לו מכח סעיף 9 לחוק  ולקבוע כי הבקשה הינה קנטרנית ולחייב את המבקשת גם בפיצוי נאות לטובת המשיבה. כפי שיפורט בהמשך , באופן ובדרך  שבה הוגשה הבקשה וכן בצעדים שנקטה המבקשת בקשר לבקשה,  לא בחלה האחרונה ורמסה באופן בוטה את זכויותיה הבסיסיות של המשיבה, תוך כדי פגיעה בין היתר בפרטיותה, בשמה הטוב ובכבודה.

 

כל הטענות נטענות לחלופין ו/או במצטבר לפי הקשר הדברים.

 

מחיקת הבקשה על הסף

 

1.       בית המשפט הנכבד יתבקש לעשות שימוש בסמכות המוקנית לו על פי תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, ולמחוק את הבקשה שבכותרת על הסף מחמת היותה טורדנית ו/או קנטרנית וכן מהסיבה שהבקשה על פניה אינה מגלה עילה למתן הסעד המבוקש. יצוין כי על פי הפסיקה, למרות שהתקנה נוקטת בלשון כתב תביעה, הכוונה גם לכל תובענה אחרת. (ע"א 207/74 המסיון הרוסי נ' מדינת ישראל, פד"י כט (1) 836).

 

העדר עילה:

 

2.       כבר עתה יאמר כי המשיבה איננה  מכירה את המבקשת כלל וכלל. מעולם לא יצרה עימה קשר, מעולם לא ראתה ו/או פגשה  בה, מעולם לא שוחחה עימה ועד להגשת הבקשה אף לא ידעה את שמה!!!

 

3.       יתרה מכך, למען הסר כל צילו של ספק יצוין כי אין למשיבה כל עניין בכל קשר שהוא מכל סוג שהוא עם המבקשת ו/או עם דמויותיה הוירטואליות.

 

4.       למשיבה לא ברור מניין ובאיזה דרך הצליחה המבקשת לאתרה ולהתחקות אחר פרטיה  האישיים וכפי שיובהר בהמשך דומה כי בפעולותיה אלה פגעה המבקשת בין היתר בזכותה של המשיבה לפרטיות.

 

5.       ביום  23/12/03 , לאחר שנמסר למשיבה העתק מהבקשה היא הודיעה על כך למנהלת פורום הסקס של אתר האינטרנט תפוז (להלן:"הפורום"). זו האחרונה עידכנה אותה כי גם כנגד שתי דמויות נוספות הכותבות בפורום הגישה המבקשת בקשות דומות, שלימים נודעו כבש"א 185148/03 וכן בש"א 185151/03 (להלן:"הבקשות הנוספות")

 

6.       יצויין כי טרם להגשת הבקשה שבנדון לא הכירה המשיבה את המשיבים בבקשות הנוספות ולא פגשה בהם מעולם.

 

7.       המשיבה נוהגת לכתוב בפורום שם היא עוטה על עצמה דמויות שונות בהתאם לכללים לחוקים ולנורמות הנהוגים בעולם הוירטואלי בכלל  ובפורומים מסוג זה בפרט. יאמר מיד כי מטבע הדברים כאשר מדובר בפורום העוסק בענייני סקס, תוכן דרך וצורת ההתבטאות שונה בדרך כלל מהתבטאויות בפורומים בנושאים אחרים.

 

8.       המשיבה תטען כי, תחום ההיכרות של המשיבה עם המבקשת אם קיים, מוגבל לתחום הוירטואלי בלבד ומעולם לא נעשה כל ניסיון מצידה של המשיבה לחצות תחום  זה. דווקא המבקשת בהגשת בקשה זו ובהתחקותה  אחר פרטיה האמיתיים של המשיבה, היא זו אשר הרימה את מסך האנונימיות אשר הפריד בינה לבין המבקשת. מה גם שקיום הדיון בבקשה יחייב את המשיבה לפגוש לראשונה את המבקשת.

 

9.       כעולה מהבקשה כל טרוניותיה של המבקשת מיוחסות לדמויות וירטואליות אותן פגשה אך ורק באופן וירטואלי, תוך שגם היא עצמה מתהדרת תחת כסות העולם הוירטואלי. האירועים המיוחסים למשיבה התרחשו בפורומים ו/או בלוגים שונים באתר "תפוז" העוסקים בענייני סקס. הווה אומר, כל טענותיה של המבקשת, תהנה אלה אשר תהנה, כלל אינן מופנות למשיבה אלא לדמויות וירטואליות שהמבקשת מייחסת אותן למשיבה: "אנשל", "אנשל המקורית", "anshel", "קלונקס" ו"מיץ ושפיץ". (האחרונה הינה דמות המתנסחת בלשון זכר).

 

10.   במהלך החודשים 7-9/2003, התגלה סכסוך וירטואלי בין חלק מהדמויות שמפעילה המבקשת לבין חלק מהדמויות אותן מפעילה המשיבה.  המבקשת כחלק מכללי המשחק פנתה בתחילה למנהלת הפורום, בבקשה לסלק מהפורום את הדמויות אותן מפעילה המשיבה. לכשנענתה בשלילה, ככל הנראה לא עמד לה עלבונה, והיא החלה לחפש מזור מחוץ לעולם הוירטואלי.  תחילה, פנתה למשטרת ישראל, ומשזו לא סיפקה לה את אשר ציפתה, מצאה את דרכה אל בית משפט נכבד זה, באצטלה של החוק למניעת הטרדה מאיימת.

 

11.   יש לציין כי המשיבה כלל לא ידעה על הגשת התלונה במשטרה ולראשונה למדה זאת מעיון בבקשה.

 

 

 

12.   המבקשת עצמה, המכירה את "כללי המשחק" באינטרנט, במיוחד בפורומים, ובפרט בפורומים העוסקים בענייני סקס, יודעת היטב שהעוסקים בדבר, וכחלק מחוקי המשחק, נוטים להקנות לעצמם דמויות וירטואליות, שכל קשר בינם לבין עולם המציאות מופרך לחלוטין. ייחוס אמירות שנאמרו כביכול על ידי הדמויות הוירטואליות, לאדם בעולם האמיתי שמפעיל את אותן דמויות וירטואליות, משמיט את הקרקע לכל פעילות אנונימית וירטואלית המתרחשת באמצעות האינטרנט. 

 

 

13.   יתרה מכך, נקיטה עמדה שכזו אף עלולה להשמיט את הקרקע תחת כל משחק ו/או מציאות מדומה מכל סוג שהם:

 

טול דוגמא אחת  מעולם המשחק והתאטרון- היעלה על הדעת כי שחקן המגלם את דמותו של "המלט" יהא חשוף לכל סוג של תביעה כנגדו, בשל העובדה שרצח את פולוניוס?

 

דוגמא אחרת  מתחום הספורט- היתכן כי משתתף בקרב איגרוף שהולם בחוזקה את יריבו לקרב, יהא חשוף לאישום בתקיפה?

 

אין דינה של חבטה, חזקה ככל שתהא, בזירת האיגרוף , כדינה של חבטה בחיי המציאות. כך גם אין דינה של התבטאות, חריפה ככל שתהא, בפורום סקס וירטואלי, כדינה של התבטאות שכזו בנסיבות אחרות.  במיוחד כשהמבקשת עצמה לא חוסכת בהתבטאויות דומות, הכל כפי שיפורט בהמשך.

 

14.   ניתן היה לחשוב שמא לא השכילה המבקשת להפריד בין חוקי המשחק לבין חוקי המציאות. ראייה חותכת לידיעתה של המבקשת על העדר זהות בין פרטיה האמיתיים של המשיבה בעולם המציאות לבין פרטי הדמויות הוירטואליות המופעלות על ידה, ניתן למצוא בסעיף 16 לבקשה וכן בסעיף 7 לתצהיר המבקשת שם היא מצהירה:

 

            ".....אותרו פרטיה האמיתיים של המשיבה, כפי שאלו מופיעים בכותרת הבקשה."

 

15.   זאת ועוד, לא ברור על שום מה ואיך בחרה המבקשת לייחס  את הדמויות הוירטואליות ו/או את האמירות המיוחסות להן כולן ו/או חלקן למשיבה דווקא. ראוי לציין כי על אף שבסעיף 50 לבקשת המבקשת  מציין ב"כ המבקשת כי לבקשה מצורף תצהיר של מומחה מחשבים, המאשר כביכול את אמיתות דפי האינטרנט שצורפו לבקשה, הרי שבפועל  לא צורף תצהיר זה  ודומני שלא בכדי.

 

תצהיר זה אף לא צורף לבקשות נוספות מטעם המבקשת בבש"א 185148/03 ובבש"א 185151/03  המופנות למשיבים נוספים בבקשות בנסיבות דומות, על אף שגם בבקשות אלה צוין כי התצהיר מצורף לבקשה.

 

16.   מבלי לפגוע בכל האמור לעיל תוסיף ותטען המשיבה כי אין  לייחס את עצם שליחת האמירות שמיוחסות לדמויות אותן היא מפעילה, לה ו/או לדמויות הוירטואליות,  שכן למעשה דרך ההתקשרות במקרה דנן אינה יוצרת קשר ישיר בין הצדדים. מבחינה טכנית כל הודעה נשלחת על ידי מי מהצדדים לאתר "תפוז" ולא נשלחת ישירות למבקשת ו/או לדמויותיה.  לאתר "תפוז" מוקנה שיקול דעת באם לפרסם ההודעה באם לוא. אם נפגעה המבקשת מפרסום הודעות כל שהן היה עליה להגיש התובענה נגד מפעילי האתר "תפוז",  שם מפורסמים הדברים שמטרידים את שלוותה לשיטתה. אי נקיטת צעד זה בא ללמדך על הלך הרוח האמיתי ששרר וככל הנראה עודנו שורר אצל המבקשת.

 

 

שימוש לרעה בהליכי משפט:

 

17.   עיון בדברי ההסבר לחוק ומעקב אחר תהליך התהוותו ותחיקתו מגלה כי חוק חדש זה חוקק בתקופה שהאלימות בתוך המשפחה הפכה למכת מדינה. אמנם המחוקק לא מצא לנכון להגביל החוק אך ורק לתחום הזה אלא עניינו של החוק  הוא הטרדת אדם בידי אחר באופן כללי. יחד עם זאת, ממסמך רקע  בנושא הצעת החוק אשר הוגשה לוועדה לקידום מעמד האישה עולה בבירור כי ההרחבה נובעת מתוך רצון למנוע את תופעת המטרידים והמעריצים הכפייתיים.

 

 

18.   חוק חדש ומבורך זה, שטרם התהוותה פסיקה ענפה לגביו, תכליתו הגנה מיידית על  אזרח שנמצא מוטרד הלוך ושוב תוך כדי פגיעה בשלוות חייו ומבלי שיוכל להפסיק הטרדה זו בכל אשר ילך. הגנה זו באה לידי ביטוי על ידי האפשרות להגיש בקשה דחופה לבית משפט למתן צו שימנע את אותה הטרדה. האם מנסיבות הבקשה עולה כי המבקשת נמצאת במצב של אין ברירה? האם היא זקוקה להגנה מיידית שמא יעונה לה רע? דומני שהתשובה לכך שלילית.

 

19.   המבקשת שהתאכזבה תחילה מתגובת מנהלות הפורום, ולאחר מכן התאכזבה מתגובת משטרת ישראל, ניצלה את החוק החדש ואת כיסי האוויר שבו עד תום  והגישה בקשה שכלל אינה ראויה שתוגש במסגרת החוק למניעת הטרדה מאיימת. בעשותה כך, עשתה שימוש ציני ורע בהליכי משפט,  ולו רק מטעם זה יש למחוק את הבקשה.

 

20.   נשאלת השאלה, אם לא התרצתה המבקשת מפעולות משטרת ישראל מדוע לא המשיכה המבקשת בהליכים הראויים ומדוע לא השיגה על החלטת משטרת ישראל בהליך של ערר ליועץ המשפטי לממשלה?  במקום זאת בחרה המבקשת לעקוף את ההליך הפלילי על ידי הגשת  הבקשה, תוך שהיא כאמור עושה שימוש לרעה בהליכי משפט.

 

21.   הן מפעולותיה התמוהות של המבקשת והן מחוסר פעולותיה במישורים ראויים, ניתן ללמוד על הלך הרוח השורר אצלה ועל כוונתה האמיתית בהגשת בקשה זו- להזיק למשיבה ולהטרידה - ותו לא. ראוי לציין כי כל מערכת הנסיבות מעלה חשד כבד לגבי כנות חששה של המבקשת, קל וחומר לגבי ההצדק לחשש זה.  דרך התנהלתה של המבקשת ודרכי פעולתה ממוטטים כליל את גרסתה שלה עצמה ומטילים דופי בכנות בקשתה. המבקשת מציגה עצמה כמי שחוששת לשלוות נפשה ואף לשלמות גופה שלה ושל קרוביה, בה בשעה שהיא מכניסה עצמה מרצון "לזירת ההתגוששות" וממשיכה לצעוק "מי יצילני". ככלל, התנהגותה של המבקשת אינה מצביעה על כל חשש שהוא.

 

22.   עולם האינטרנט הוא עולם בפני עצמו  עולם וירטואלי ולא ממשי. המבקשת בהשתתפותה בפורום הסקס של תפוז קבלה על עצמה את "חוקי המשחק הוירטואלי" וכעת היא מערבבת מין בשאינו מינו ופונה לערכאות משפטיות אזרחיות להכריע היכן שחוקי המשחק והערכאות הפליליות, לא הטיבו עימה.

 

23.   זאת ועוד, החוק, בסעיף 10, מקנה למבקש צו מניעה כאמור ,יתרון ייחודי וקיצוני – ביטולם היחסי של כללי הסמכות המקומית. הווה אומר,  בית המשפט לא ימנע מלדון בבקשה או לתת הסעד המבוקש גם כאשר הבקשה הוגשה בבית משפט אשר אינו נמצא במחוז השיפוט על פי כללי הסמכות המקומית.  הרציונל העומד מאחורי סעיף זה הוא שלא ליתן לכללי הפרוצדורה בלבד, להכריע את הכף כאשר מדובר בסכנה ברורה ומיידית שעומדת אל מול המבקש.

 

24.   המבקשת לא בחלה למצות גם יתרון זה מיצוי מלא, תוך שהיא מגישה את בקשתה זו, כמו גם בבקשות הנוספות, בניגוד לכללי סמכות מקומית ובבית משפט שמרוחק ממקום מושבם של המשיבים,  ובכך מגדילה המבקשת את אי הנוחות והטרחה הנגרמים למשיבה.

 

25.   כמו כן, השיהוי בהגשת הבקשה ,כארבעה חודשים לאחר התרחשות האירועים, כעולה מהנספחים  שצורפו לבקשתה, יש בה כדי להעיד על אופיין של הטענות שמעלה המבקשת ונראה כי  לא חשש שמא יבולע לה, הוא שהניעה להגיש בקשה זו אלא יצרים אחרים. הטענה לפיה המבקשת המתינה לטיפול משטרת ישראל  ולכן השהתה בקשתה, נטענה בלשון רפה ואין בה כדי לתת הסבר מניח את הדעת.  הטענה  לפיה ההטרדות לשיטתה של המבקשת נמשכות עד לעצם היום הזה מוזרות לאור העובדה  שכל ההודעות שמצורפות כנספחים לבקשה ושלגביהם  נטען כי הן מהוות הטרדה,  נכתבו ונשלחו בין התאריכים 28/8/03-1/9/03. חזקה על המבקשת, שלא חסכה במאמצים ונספחים, כי אילו היה אמת בטענתה היתה מצרפת גם הודעות מאוחרות יותר.

 

26.   מכל המקובץ עד כאן  נראה כי יש למחוק את התביעה על הסף כאמור ברישא של תגובה זו.

 

החוק ותכליתו 

 

27.   מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, תוסיף המשיבה ותטען כי לאור האמור בחוק עצמו וכן לאור דברי ההסבר  להצעת החוק , לא עומדת למבקשת הזכות לקבל הסעד המבוקש. כמו כן התנהגותה של המבקשת עצמה ומידת האקטיביות שלה בנסיבות העניין שוללות לחלוטין כל אפשרות להתייחס להודעות המשיבה כאל הטרדה מאיימת לפי החוק.

 

28.   בדברי ההסבר להצעת חוק 3028 מיום 23/7/2001  מצוין כי:

 

                              "המושג הטרדה מאיימת או במקורו בשפה האנגלית "STALKING"

                                מתייחסת לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים,

       אשר פוגעים בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם, ועפ"י נסיון

                               החיים המצטבר מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם ..."

 

            וכן:

 

"הטרדה מאיימת גורמת לאדם שכלפיו היא מופנית למתח, לחרדה

  ולתחושת איום, לעיתים עד כדי אי יכולת לקיים שגרת חיים תקינה"

 

 

29.   כמו כן יפים וטובים לעניינינו דבריו של כבוד השופט שנלר בת"א (פתח תקוה) 3532/02 שגיב נ' עזרא ואחרים תק-של 211, (3) 2000:

 

 

                                 "הנה כי כן , ההטרדה הינה הפגיעה הפוגעת באורח חייו הרגיל של הנפגע

    תוך התערבות בחייו הפרטיים, בין במעקב, בין בעקוב גלוי, בין באשר יפנה

                                 יגלה את המטריד..."

 

   וכן:

                     "מאידך, החוק דנן כל כולו עניינו בעתיד, אשר אמנם נבחן באספקלריה

                       של פעולה או פעולות בעבר והחשש מהישנותן..."

 

 

30.   האם ניתן לומר בעניינינו כי הודעות המשיבה, ככל שיהיו הטרדות, מקימות חשש לפגיעה עתידית בגופה או בחייה של המבקשת ו/או אדם אחר? כבר פורטא דקא  לעניין השיהוי בהגשת הבקשה ועצם העובדה שההטרדות המיוחסות למשיבה התרחשו לפני ארבעה חודשים, יש בה כדי להפיס כל חשש אם קיים לפגיעה עתידית כל שהיא  במבקשת, קל וחומר פגיעה בשלמות גופה.

 

31.   מן המקובץ עולה כי החוק נועד לאפשר הגנה למוטרד אשר מנוע מלקיים שגרת חיים תקינה ואף יתרה מכך הטרדה אשר יקבע לגביה כי בכל אשר יפנה יגלה המוטרד את מטריד. כפי שיובהר להלן בנסיבות המקרה שלפנינו יכלה המבקשת על נקלה להמשיך ולקיים שגרת חיים תקינה ללא כל פגיעה בה ,לו רק היתה חפצה בכך. יתרה מכך, בכל דרך שתפנה המבקשת לא תמצא טרודה כלל וכלל, מלבד אותה דרך ספציפית דווקא בה בחרה המבקשת ללכת. לפיכך יש לומר הביאה  על עצמה ובעצמה המבקשת את מה שהיא מכנה הטרדה. האם החוק למניעת הטרדה מאיימת התשס"ב-2001 , על הסמכויות הרבות שבו,  נועד כדי  להגן על מצבים מסוג זה? התשובה לכך חייבת להיות שלילית.

 

32.   בבואו בית המשפט הנכבד לבחון באם התרחשות מסוימת עולה לכדי הטרדה עליו לבדוק את הלך הרוח ששורר אצל הטוען שהוטרד שעה שנטען על ידו כי הוטרד. חזקה על אדם שאין הוא רוצה להיות מוטרד, ובאם הוא מבצע פעולות מסוימות המביאות אותו למצב של הטרדה , ובלעדי אותן פעולות שהוא עצמו מבצע לא יהא מוטרד , אין לו על מה שילין אלא על עצמו ונראה כי אין לראות בו מוטרד כלל או אם תרצי , רוצה הוא להיות מוטרד, בדומה לדוקטרינת הסיכון מרצון.

 

33.   בבואנו לבחון את הלך הרוח של המבקשת שעה שהיא טוענת כי הוטרדה לא ניתן להתעלם ממידת האקטיביות הנדרשת ממנה כדי להיות מוטרדת. בנסיבות העניין לא ברור על מה מלינה המבקשת, שהרי היא עצמה מכניסה עצמה אל אותה הטרדה שכה מאיימת עליה כדבריה.

 

34.   אמנם, לא כל פעולה אקטיבית מצד מוטרד, שוללת את עצם ההטרדה עצמה שכן גם מוטרד טלפונית לדוגמא, בהרימו את שפורפרת הטלפון, מבצע פעולה אקטיבית, אז דומה כי לא ניתן יהיה לומר שבהרימו את שפורפרת הטלפון גרם הוא עצמו להטרדתו.

 

35.    ההבדל נעוץ ברמת הפעולות האקטיביות הספציפיות הנדרשת מהמוטרד הפוטנציאלי, גודל הויתור הנדרש ממנו וחשוב מכך, רמת הוודאות שיש לאותו מוטרד טרם נקיטת אותה פעולה בדבר העובדה שתוצאתה של פעולה זו תוביל בסופו של דבר להטרדתו.

 

36.   כשמרים מוטרד טלפונית את שפורפרת הטלפון למשמע קול צילצול, הוא מבצע פעולה שגרתית, אולי אף אינסטינקטיבית ,לא ספציפית דיה, ושאינה מיוחסת דווקא למטריד. כמו כן הוא אינו יודע בוודאות כי בצידו השני של הקו יענה המטריד. זאת ועוד,  באם ימנע מלענות לשיחות הטלפון נדרש ממנו ויתור גדול יחסית, שכן הוא "מפספס" שיחות מגורמים שהוא חפץ לשוחח עימם. 

 

37.   להבדיל מדוגמת הטלפון וכן להבדיל מהדוגמאות שהובאו ע"י ב"כ המבקשת, הרי שבעניין שלפנינו הברירה אם להיות מוטרדת באם לוא, תמיד עומדת למבקשת. כדי להיות מוטרדת על המבקשת לגלוש בפורומים ספציפיים, עם כינויים ספציפיים ולהתעקש לקרוא את ההודעות של אותם כינויים ספציפיים שלשיטתה מטרידים את שלוותה.  אין  לה למבקשת להלין  אלא אך ורק על  עצמה. רמת האקטיביות הספציפית להטרדה הנדרשת ממנה מדויקת מאד, ספציפית מאד ומובילה בוודאות למה שקרוי אצלה הטרדה.

 

38.   אשר לדוגמאות אשר הוזכרו בבקשה עם כל הכבוד הראוי  אזכור המקרה הטראגי של הנער אופיר רחום ז"ל בנשימה אחת עם המקרה דנן, אינו ראוי בלשון המעטה ועצם אזכורו מבזה ולא אמשיך עוד...

 

39.   בנקודה זו נסתפק בהבדל שבין מצבים בהם הורם מסך האנונימיות המפריד בין החיים במציאות לבין החיים הוירטואלים ,כפי שהתרחש בנסיבות פסקי הדין המצורפים לבקשה, לבין מקרה כמו בעניין שלפנינו כאן המעורבים כלל לא מכירים איש את רעהו , אלא אך ורק דרך דמויות וירטואליות בפורום.

 

40.   באם באמת היתה חפצה המבקשת באמת ובתמים בהפסקת ההטרדה ,יכלה היא ועודנה יכולה לנקוט במספר פעולות מצומצמות מבלי שהדבר יביא לויתור ולו הקטן ביותר מצידה. די אם נאמר כי המבקשת יכולה להחליף את הדמויות הוירטואליות שאותן היא מפעילה, ובכך למנוע מהמטרידים הפוטנציאלים להמשיך ולהטרידה. יתרה מכך, גם אם תתעקש המבקשת ולא תאות לוותר על אותן דמויות וירטואליות אותן היא מפעילה, הרי כעולה מהבקשה עצמה המבקשת בעלת ידיעה מלאה לגבי זהות הדמויות אשר הודעותיהן  מטרידות את מנוחתה. לפיכך, נשאלת השאלה מדוע היא מתעקשת לקרוא את אותן הודעות שוב ושוב שהרי אין היא אנוסה לעשות זאת ובוחרת היא זאת מרצונה החופשי.

 

אין פעולה פשוטה יותר עבורה מהימנעות קריאת אותן הודעות ספציפיות שיודעת היא בוודאות כי קריאתן יטרידו אותה.

 

41.   ואם לא די בכך, עיון בהודעות אשר כתבה המבקשת עצמה  בפורום תחת דמותה כ"נטשה" מעלה באופן מפתיע  כי המבקשת ערה בהחלט לפתרון מסוג זה:

 

א.         ביום 1/8/03 כותבת "נטשה" כדלהלן:

 

"מותק אני לא תוכנית כבקשתך.

 לא אוהב את התגובות שלי אתה מוזמן לא לקרוא אותן...

ובטח שלא להגיב להן."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן א'.

 

ב.         ביום 3/12/03, ימים ספורים לפני שהגישה המבקשת את בקשתה לבית המשפט הנכבד, פורסת למעשה "נטשה" בצורה הטובה ביותר את השיטה להתמודד עם הודעות לא רצויות:

 

" יש שיטה יעילה להתמודד עם הודעות מעצבנות

   ולא משנה מדוע (בעלות תוכן/כתיב מזעזע)-

   לא לקרוא!!! מפתיע הא???

   לא חייבים לקרוא ה- כ – ל!

   אני פותחת הודעה- סקירה מהירה מבהירה לי שהנוסח/תוכן

   לא ידידותי לעיניי המלוכסנות והיידה – סוגרים."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ב'.

 

לא נותר אלא להצטער כי המבקשת עצמה לא השכילה להשתמש בשיטתה שלה, שאז היה נחסך מהמשיבים השונים בבקשה שבכותרת ובבקשות הנוספות הטרדה הרבה ועוגמת הנפש הרבה שגרמה להם המבקשת בפעולותיה.

 

42.   לאור האמור לעיל ומכל המקובץ  נראה כי אין לייחס למשיבה הטרדה  מאיימת וכי החוק לא נועד לתת סעד במקרים כגון אלה.

 

 

הכפשותיה והתנהגותה של המבקשת אל מול אופייה והתנהגותה של המשיבה:

 

 

43.   מבלי גרוע באף אחת מהטענות שהועלו תמשיך המשיבה ותטען כי פנייתה של המבקשת לבית המשפט משוללת נקיון כפיים, בלשון המעטה,  ובניגוד מוחלט לדיני היושר:

 

44.   לבקשתה צירפה המבקשת כנספחים דפי אינטרנט רבים המתעדים את הודעות הדמויות  "קלונקס", "אנשל" ו"מיץ ושפיץ". יחד עם זאת המבקשת נמנעה בכוונת מכוון לצרף את הודעותיה שלה  ו/או של דמויותיה מאותם דפי אינטרנט  עצמם, תוך שהיא דואגת למחוק את כל ההודעות מטעמה בבלוג האישי שלה.

 

45.   המשיבה בזמן הקצר שעמד לרשותה עמלה כדי להביא לידיעת בית משפט נכבד זה, חלק קטן ממגוון הודעותיה של המבקשת ו/או דמויותיה:

 

 

א.         א.  ביום 28/8/03 מאיימת המבקשת תחת דמותה כ"נטשה אוהבת":

 

               " אתה סתום את הפה שלך ועכשיו... עד עכשיו הייתי סובלנית גם איתך...

                  אתה עכשיו נכנס לליגה שגדולה עלייך בכמה מידות...ולא אל תחשוב

                  כמו הפרחולינה הקטנה שלך...כן אדון רוזי-סופרייז סופרייז-כל יום

                 מגלים משו חדש – והיום אתה תגלה עם מי התעסקת כל הזמן...."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ג'.

 

ב.         ביום 19/8/03 ממליצה המבקשתתחת דמותה כ"נטשה אוהבת":

 

                " אמרתי לך ללכת לעשות ביד בפינה"

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ד'.

 

ג.          ביום 14/7/03 שוב מאיימת המבקשת תחת דמותה כ"נטשה אוהבת":

   

               " נכון שלכל שר יש תיק- אבל אתה לא רוצה אחד במשטרה"

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ה'.

 

 

46.   "קלונקס"  מצידה ביקשה מספר פעמים להתפייס עם המבקשת ואף שלחה לה מסרים ברוח טובה , אך ככל הנראה שלא היה במאמצים אלו כדי להביא את הסכסוך הוירטואלי לכדי סיום. מובאות מספר דוגמאות  אשר נשלחו למבקשת מטעם "קלונקס":

 

א.         ביום 31/7/03 כותבת "קלונקס" ל"נטשה":

 

                   "אני למדתי לעבור הלאה, כדאי שגם את תעשי את זה...

                   רק חאלס עם הריבים המטופשים..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ו'.

 

ב.         ביום 31/7/03 כותבת "קלונקס" ל"נטשה":

 

              " ...הכל ברוח טובה אחותי..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ז'.

 

ג.          ביום 2/8/03 מבקשת, כמעט מתחננת "קלונקס" ל"נטשה":

 

               "ונטשה- באמת אני מבקשת יפה- די"

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ח'.

 

ד.         ביום 31/7/03 כותבת "קלונקס" ל"נטשה":

 

              "תהני מהחיים בייב...

                אני את שלי אמרתי ודי... אין לי כח לשטויות האלו..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן ט'.

 

47.   ביום 1/7/03 כותבת למבקשת דמות אחרת בשם "ברי הברבארי"

 

            "נטשה... את לוקחת את הצ'ט יותר מדי רציני!!!!

             תירגעי...הכל בצחוקייה...תיזרמי אל תקחי ללב..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן י'

 

48.   עוד עולה מהודעותיה של המבקשת ו/או דמויותיה וכן מקטעים שכתבה, כי יחסה למסגרת העולם הוירטואלי אינו יציב ומשתנה מעת לעת. לעיתים היא מזדהה עם העולם הוירטואלי  ולעיתים כותבת שהוא איננו אמיתי ושהיא אינה מחוברת אליו. לעיתים היא מתייחסת לפורום ברצינות ולעיתים לא. יכול והיחס האמביוולנטי של המבקשת לעולם הוירטואלי הוא שהביאוה  עד הלום (תרתי משמע). מובאים להלן מספר התייחסויות של "נטשה" לעולם הוירטואלי:

  

א.         ביום 22/11/03 מתוודה "נטשה" כי "נכנסה" חזק מדי לעולם הוירטואלי ואיבדה שליטה וכן עולה מדבריה כי היא מודעת היטב להבדלים בין אנשים ודמויות מאחורי המסך לבין אנשים ודמויות במציאות.

 

      " לאט לאט התחלתי להכנס חזק לעולם הוירטואלי...עד לאיבוד שליטה.

        הבעיות החלו כאשר יצאתי מהאנונימיות ונחשפתי. ההבדל בין האדם

        הוירטואלי למציאותי אצלי הוא גדול..."

 

וכן:

 

         " ...כן הרבה אנשים הם אכן גיבורים גדולים מאחוריי המסך

          ואילו בחיים הם פרחי קיר שקטים   ונחבאים אל הכלים."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יא'.

 

ב.         ביום 24/8/03 כותבת  "נטשה":

 

           "...החיים הוירטואלים הם אמיתיים לגמרי... יש אנשים שאומרים שהם

            עושים הפרדה בינם לבין החיים האמיתיים אבל לדעתי הם טועים. אין הפרדה..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יב'.

 

 

 

ג.          ביום 23/11/03 מודיעה "נטשה":

 

          "...למעשה רוב הבלוג הזה זה חארטה..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יג'.

 

ד.         ביום 23/11/03 מתוודה "נטשה":

         

          "ממש לא לוקחת את זה ברצינות..."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יד'.

 

ה.         ביום 1/9/03  בדיוק בתקופה בה היה הריב הוירטואלי בשיאו, מתוודה "נטשה":

 

    "... לא החיים הוירטואלים לא מתאימים לי....

     בחיים האמיתיים הכל הרבה יותר פשוט, אין דו משמעיות...

 

     "..הוירטואל מוציא מאנשים המון רוע, ואני רואה זאת כל יום,

     גם ממני זה הצליח להוציא בסופו של דבר. הפכתי במהלך

     שלושת החודשים האחרונים מאדם רוחני שעוסק בעיקר

     במודעות עצמית ובהילינג לאדם תוקפן, רכלן, סכסכן...

    הגעתי לשפל המדרגה מבחינתי...."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן טו'.

 

ו.          לפני מספר ימים בתאריך 24/12/03, ולאחר שהוגשה הבקשה כותבת "נטשה":

 

     "הגעתי למסקנה לאחרונה ש... אני כבר לא נלהבת כ"כ מהעולם הוירטואלי

      כפי שהייתי בעבר.... ולאחרונה הגעתי למסקנה שהוירטואל מלא בבולשיט...

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן טז'.

 

49.   במספר הזדמנויות מייחסת המבקשת לעצמה כמה תכונות אופי שיכול ויש בהן כדי לשפוך אור על הגורמים שהנחו אותה להגיש הבקשה.

 

א.          ביום 6/8/03 כותבת "נטשה":

 

                "חחח...אפילו אחותי ואמא שלי לא זיהו אותי בתמונה הזאת...

                  הן לא רגילות לראות את הצד האפל שלי"

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יז'.

 

ב.          ביום 12/8/03 כותבת "נטשה":

 

" שלום! אני נטשה ואני אובססיבית."

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יח'.

 

ג.          ביום 5/8/03 מתוודה  "נטשה" בדבר המרדפים שהיא מבצעת:

 

                  " לא רוצה שיעמום! רוצה את ההתרגשות ואת העליות המסוכנות...

                    את רכבת ההרים הרגשית שאני כה מכורה לה.....

 

                    אני מכורה לאנדרנלין אתה לא מבין? למה אתה חושב שאני עושה

                     מרדפים אחרי מכוניות של ערסים?????????

 

מצ"ב העתק הודעת הפורום הרלוונטית, מסומן יט'.

 

50.   אל מול כל אלה  ניצבת המשיבה , בחורה צעירה , בת 27 ,  שאך במקרה נקלעה לצבת המערכות שהכינה לה המבקשת, תוך ניצול ציני של המערכת המשפטית, והיא עצמה מוצאת עצמה מוטרדת על ידי המבקשת.

 

51.   המשיבה  עובדת למחייתה בחברת סומת תעשיות בע"מ במחלקה המסחרית.  כמו כן המשיבה מתנדבת זה 14 שנה במד"א. בין היתר סיימה בהצלחה קורסים רבים ובימים אלה עומדת בפני סיום תהליך הסמכתה כחובשת בכירה . במסגרת התנדבותה תורמת המשיבה ממרצה ומזמנה החופשי למען הזולת ולעיתים תכופות משמשת ככונן לילי.

 

מצ"ב מכתב שמופנה למשיבה מיו"ר הנהלת מתנדבים במד"א , הגב' תלמה לירן, מסומן כ'.

מצ"ב מכתב המלצה שנמסר למשיבה מאת הממונה הישיר עליה במקום עבודתה, מר ציון אזולאי, מסומן כא'.

מצ"ב מכתב הערכה מיום 9/8/98 שנמסר למשיבה בתקופת עבודתה בחברת פדרל אקספרס, מסומן כב'.

 

52.   כאן המקום לציין כי כל ההתייחסויות שמייחסת המבקשת למשיבה בבקשה ונספחיה מוכחשות על ידה ודומה שאין צורך להתכבד ולהיכנס לכל שאוזכר שם. די אם נציין כי  בפועלה בדרך זו פגעה המבקשת בזכותה של המבקשת לפרטיות , בשמה הטוב ובכבודה כאדם - זכויות שהוכרו בפסיקה כזכויות חוקתיות.

 

53.   לעניין צו איסור הפרסום שמבקש ב"כ המבקשת הרי שיש  להעתר לצו זה ככל שהוא נוגע לשמות הצדדים. יש לדחות את טענת ב"כ  המבקשת לפיה פרסומי המשיבה בדבר נתוניה הפרטיים , אופייה ועברה אינם מוגנים במסגרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, שכן לשיטתו הם פורסמו באינטרנט מרצונה החופשי של המשיבה.

 

54.   מבלי לפגוע בכל טענה אחרת, הרי שגישת ב"כ המבקשת בלתי מתקבלת על הדעת שכן גם אם נניח כי המשיבה  פירסמה  פרטים אלה הרי שהיא לא ייחסה אותם לאישיותה בעולם המציאותי, והם היו תקפים לעולם הוירטואלי בלבד. המבקשת בדרכי פעולותה ובהתחקותה אחר פרטיה האישיים של המשיבה, שלא פורסמו על ידיה, פגעה בזכויות הבסיסיות של המשיבה לפרטיות  ולשם טוב , ללא אישורה ובניגוד גמור לרצונה, תוך שהיא לא בוחלת ברמיסת כבודה  ומאלצת אותה להיפרד בניגוד לרצונה מהעטיפה האנונימית אותה היא עונדת בשעה שהיא גולשת בפורום.

 

55.   לאור כל האמור והמצוין לעיל ולאור הנזקים הרבים שנגרמו למשיבה יתבקש מוטב נכבד זה לעשות שימוש בסמכותו על פי סעיף 9 לחוק ולפסוק למשיבה, כמי שנפגעה מהגשת הבקשה הקנטרנית, פיצוי נאות לפי שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד.

 

56.   כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד למחוק את הבקשה על הסף או לדחותה ולחייב את המבקשת בתשלום שכר טרחת עורך דין ומע"מ בגינו כחוק, הכל כאמור ברישא של תגובה זו.

 

 

 

 

 

                                    __________

                                                                                                                                 נועם לאור, עו"ד

                                    ב"כ     המשיבה