בפני כבוד השופטת ד' ביניש

יושבת-ראש ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת השבע-עשרה

 

                                                ירושלים, ד' בשבט התשס"ו

                                                                   2 בפברואר 2006

 

                                                                   תב"כ 3/17

 

אמיר לירן

המבקש:

 

נ ג ד

 

 

חברת רוטר.נט בע"מ

המשיבה:

 

החלטה

 

          

 

           המבקש מציג עצמו בבקשה כ"תושב ראש העין, פעיל בענייני איכות החיים והסביבה". על פי האמור בבקשה, "גלש" המבקש באתר האינטרנט של המשיבה ומצא שם מודעות פרסומת בעלות מסרים פוליטיים העולות כדי תעמולת בחירות. לטענת המבקש, לא צוין במודעות מי הזמין אותן ומי עומד מאחוריהן. יצוין, כי על פי האמור בבקשה כוּון האמור במודעות כנגד מפלגת "קדימה". בבקשה נטען, כי הצבת מודעות תעמולה כאמור באתר האינטרנט של המשיבה הינה בגדר הפרה של סעיף 10(א)(3) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 (להלן: חוק התעמולה). לפיכך, עתר המבקש לצו שיורה למשיבה להימנע מלפרסם תעמולת בחירות שלא על פי הוראות החוק.

 

           דין הבקשה להידחות. חוק התעמולה אינו עוסק כלל בתעמולת בחירות באינטרנט ואין בו הוראות המגבילות את תעמולת הבחירות הנעשית באמצעות ערוץ תקשורת זה (ראו: החלטתו של השופט חשין בתב"מ 16/2001 ש"ס נ' פינס). לפיכך,  אין בידי למנוע פרסומן של מודעות בעלות אופי תעמולתי באתרי האינטרנט השונים. מעבר לדרוש יצוין, כי הסתמכותו של המבקש על סעיף 10(א) לחוק התעמולה בטעות יסודה שכן עניינו של סעיף זה הוא "מודעות מודפסות" המוצגות ברשות הרבים על גבי לוחות מודעות והסעיף כלל אינו עוסק במודעות המופיעות באתרי אינטרנט.

 

           אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

 

 

                                                                  דורית ביניש

 

שופטת בית המשפט העליון

יושבת-ראש ועדת הבחירות המרכזית

        לכנסת השבע-עשרה      

 

 

 

ועדת בחירות/3-17סוגר