5

 

   

בתי המשפט

תק 001155/06

בית משפט לתביעות קטנות פ"ת

 

02/07/2006

 

כב' השופט (בדימוס) שטרסמן גבריאל

בפני

 

 

 

ארנון בורוכוב – ת.ז. 053522884

בעניין:

התובע

 

 

 

 

נגד

 

 

קופידון יא"פ בע"מ

 

הנתבעת

 

 

 

 

פסק דין

 

1.             התובע רכש אצל הנתבעת קלטות שונות בשנים האחרונות. מדובר בקלטות שניתן לכנותן ארוטיות או פורנוגרפיות. טענתו היא, שבקלטות נראו כיתוביות מרצדות בעברית. דוגמות לכתוביות נרשמו בכתב התביעה. כולן פרסומות לקלטות או לאביזרי מין. לדבריו הפריעו לו כיתוביות אלו, שאחדות מהן כללו אזהרה כללית מפני העתקה וכדומה.

 

2.             לדברי התובע, כיתוביות אלה היוו "פגיעה מכוונת באיכות המוצר" ו"פגיעה מכוונת בלקוח נכה".

 

3.             התובע תמך את תביעתו בהודעה שהוא נכה ובהחלטות משפטיות שונות, שהנתבעת היתה צד להן ושאין בינן לבין תובענה זו ולא כלום, בדיוק כפי שאין לנכותו של התובע דבר לתובענה.

 

4.             הנתבעת דחתה את טענותיו של התובע בלא להכחיש את העובדות.

 

5.             הנתבעת טענה, שהתובע פסק לשכור/לקנות אצלה קלטות מעין אלה כבר לפני שנים אחדות וביקשה שבית המשפט יתייחס לכך, שכן התובע לא צירף חשבונית או אישור אחר כדי להצביע על מועד רכישת הקלטת ולדעת הנתבעת חלה על התביעה התיישנות.

 

6.             עוד טענה הנתבעת, כי התובע לא הפריך את טענת ההתיישנות שלה ובמיוחד שהכיתוביות הללו לא גרמו לתובע כל נזק.

 

7.             התובע אמר לבית המשפט, שלפי הרישומים בפנקס שלו, רכש לאחרונה קלטת מן הנתבעת במרץ 2001. הוא החליט לתבוע את הנתבעת רק עכשיו אחרי שראה פסק דין שדן בנתבעת (התובע צירף את החלטות בתי המשפט לכתב התביעה).

 

8.             הנתבע אמר בבית המשפט, שכל הקלטות הן אותו דבר ושהתובע יכול היה למחות על הכיתוביות הללו במקרה הראשון אבל הוא בחר להתעלם מהן.

 

9.             בית המשפט בחן את טענות התובע מהחל ועד כלה ולא מצא בהן כל עילת תביעה.

 

10.        הוא לא התלונן על הכיתוביות כאשר שכר אותן לפני שנים אלא המשיך בקשריו עם הנתבעת. הוא לא הוכיח כל נזק שגרמו לו הכיתוביות. הוא לא הוכיח כל כוונה של הנתבעת לפגוע בו במכוון משום שהוא נכה. בקצרה, התובע לא הוכיח כל מעשה עוולה או רשלנות של הנתבעת.

 

11.        דין התביעה להידחות.

 

12.        התובע ישלם לנתבעת 600 ₪ הוצאות משפט. סכום זה ישא ריבית כדין והצמדה מיום הגשת התביעה ב-9.3.2006 ועד לתשלום המלא בפועל.

 

המזכירות תשלח מיד בדואר רשום את פסק הדין לכל הצדדים. כתובתו של התובע היא רחוב ז'בוטינסקי 13 ירושלים.

 

ניתן היום ז' בתמוז תשס"ו, 3 ביולי 2006, בלשכה, בהיעדר הצדדים.

 

                                                                                  ג. שטרסמן

                                                                                  שופט (בדימוס)

סיגי - ק