2

 

   

בתי המשפט

א  022074/03

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

21/12/2004

תאריך:

כב' השופטת י. שבח, סג"נ

בפני:

 

 

 

 

בורוכוב ארנון

בעניין:

התובע

טיטונוביץ אמיר

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ  ג  ד

 

 

וואלה! תקשורת בע"מ

 

נתבעת

גליק

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

פרוטוקול

 

בית המשפט משוחח ארוכות עם בעלי הדין עם נציגיהם ובאי כוחם.

בית המשפט מציע הצעת פשרה.

הדיון מתנה בעזרת מתורגמנית לשפת הסימנים.

 

לאחר שהות מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

ב"כ הצדדים

הגענו להסכמה לפיה התביעה תדחה.

לבקשת התובע, הכתיבה בפורום "חירשים וכבדי שמיעה" באתר הנתבעת, תהא מותנית בחסם שמהותו הרשמה של מי שמעוניין בהוספת כיתוב כלשהי,  תוך הזדהות כלפי האתר בעת ההרשמה וקבלת סיסמה, ומבלי לפגוע בזכותו לייחס לעצמו שם כינוי.

חסם זה יבוצע, ככל שניתן טכנולוגית באמצעים סבירים ומקובלים, לפי שיקול דעת אנשי המקצוע אצל הנתבעת.

הנתבעת תהא רשאית לסגור או לצמצם את הפורום לפי שיקול דעתה, דבר שהיה נתון להחלטה גם עד כה.

 

התובע:

(לאחר שכל הדיון, כולל הצעת בית משפט ותגובות עוה"ד – מתורגמים לשפת הסימנים):

אני מסכים.

 

עו"ד טיטינוביץ

הסברתי למרשי את הצעת בית משפט והוא מסכים לה.

אני מבקש החזר המחצית השניה של האגרה.

 

מר ישראלי אילן – נציג וואלה

אני מסכים להצעה.

 

עו"ד גליק

אני מסכים להצעה.

 

פסק דין

 

נותנת תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון באופן שכל האמור בה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד מפסק הדין עצמו.

התביעה נדחית.

מורה על השבת המחצית השניה של האגרה, באמצעות ב"כ התובע.

בית המשפט מודה לבעלי הדין ולבאי כוחם

בית המשפט מודה למתורגמנית.

 

ניתן היום ט' בטבת, תשס"ה (21 בדצמבר 2004) במעמד הצדדים.

                                                                               

שבח יהודית, שופטת