הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 

 

האזנת סתר לדואר אלקטרוני? רק בצו מחוזי

 

06/02/2007 | גיליון מספר 87 | משה הלוי halemo

 

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי בקשות לקבל תכתובות דואר אלקטרוני עתידיות מספקית אינטרנט, מחייבת צו האזנת סתר מנשיא בית המשפט המחוזי או סגנו. תכתובת שהושגה תוך שימוש בצו רגיל של בית משפט שלום, פסולה. דואר אלקטרוני אינו סתם עוד חפץ אלא שיחה פרטית.

 

 

החלטה תקדימית של בית המשפט המחוזי בתל אביב: השופט חאלד כבוד, אשר דן בתיק התביעה הפלילי בפרשת הסוס הטרויאני, קבע בהחלטתו אתמול כי ראיות שהשיגה התביעה נגד הנאשמים תוך שימוש בצו חיפוש לחומר מחשב שנתן בית משפט השלום, הוא פסול מעיקרו.

 

ביום 24/02/2005, במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה כנגד חוקרים פרטיים, הורה פרקליט המדינה, ערן שנדר, כי יוצאו צווי חיפוש לצורך קבלת תכתובות הדוא"ל של החשודים.  ביום 03/03/2005 הוצא צו חיפוש לספק שירותי האינטרנט ברק 013 בו נדרש הספק למסור למשטרה את הדוא"ל הקיים בשרת בעת הוצאת הצו וכן את כל תכתובת הדוא"ל שתגיע לאחסון במשך 30 ימים מיום הוצאת הצו. עוד הודגש בצו כי "לא מדובר בהאזנת סתר, אלא בדוא"ל שמאוחסן בחברה". ביום 31/03/2005 חידשה המשטרה את תוקף הצווים וכן ביום 02/05/2005 חודש תוקף הצווים פעם נוספת.

 

החוקרים הפרטיים המואשמים בפרשה, אליעזר פילוסוף, אברהם בללי, צבי קרוכמל, אסף זלוטובסקי, חיים זיסמן, אייל אברמוביץ', רוני ברהום ויצחק רט (תיק תביעה אחד מתוך שניים), טענו כי המדינה תכתובת הדוא"ל שנתפסנ על השרת בעת הוצאת הצו והן הדוא"ל  שהתקבל בשרת מיום הוצאת הצו ואילך, אינה קבילה כראיה, זאת מאחר ותפיסתו היתה צריכה להיעשות מכוח חוק האזנת סתר ולא מכוח צו חיפוש, ומשכך, המדובר בראיות שנתפסו בהאזנת סתר שלא כדין. 

 

כן העלו טענות באשר לחוקיות צווי החיפוש שהוצאו. זאת לפי פרשות קודמות, כמו פרשת האחים בדיר, שם קבע בית המשפט המחוזי שמשיכת הודעות מתא קולי שבו אגורות כבר ההודעות, היא האזנת סתר לכל דבר ועניין, למרות שלא מדובר בשיחה חיה. טענה נוספת שעלה היא שתפקידו של ספק השירות אינו בהעברת מסרים כמו דוור אנושי, אלא מדובר במידע שמגיע ומאוחסן בתיבה המוגנת בשם וסיסמה הידועים רק לנמען עצמו.

 

 

לעומתם, טענה המדינה באמצעות עו"ד חיים ויסמונסקי כי שני מאפיינים מבדילים בין האזנת סתר לבין תפיסה. ראשית, האזנת סתר היא פעולה המתבצעת בו זמנית לקיום השיחה. שנית, האזנת סתר היא פעולה המייצרת תיעוד כאשר התיעוד הוא בו זמני ל"שיחה" בעוד שבמקרה של תפיסה התיעוד קיים ומהווה ביטוי חפצי של השיחה, וממדובר בפעולה המעתיקה תיעוד קיים.

 

עוד טענה המדינה כי הודעות דוא"ל הינן חומר מחשב ומהוות "חפץ" על פי סדרי הדין הפלילי. נטען כי תפיסה ממחשב אינה האזנת סתר, אלא תפיסת חפץ, הוא חומר המחשב. המדינה ביקשה להקביל את תוכנות העברת המסרים המיידים, לשרות הטלפוניה, בעוד שנטען כי הדוא"ל הוא המקבילה האינטרנטית לדואר רגיל. להשקפת המדינה, אין לראות במידע הממוחשב אף אם הוא נקלט בו זמנית במהלך החיפוש המתמשך, בבחינת האזנת סתר, אלא "חדירה מתמשכת" לחומר מחשב שנאגר ושב ונאגר.

 

המדינה הביאה כאסמכתא את פסק הדין בפרשת נטוויז'ן שניתן על ידי בית המשפט השלום, ע"י השופטת דורית רייך שפירא, שקבעה כי תפיסת דוא"ל אצל ספקית האינטרנט אינה בבחינת האזנת סתר אלא תפיסת חפץ. ייאמר כי החלטה זו בוטלה בהסכמה בערעור לבית המשפט המחוזי.

 

השופט חאלד כבוב הגיע למסקנה כי חדירה להודעות דוא"ל על ידי רשויות החקירה באמצעות צווי חיפוש, היא בבחינת האזנת סתר, מה שמצריך מתן צו האזנת סתר על ידי נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו. השופט כבוב קבע כי בהקשר זה חוק האזנת סתר ברור ואינו מותיר מקום לפרשנות משפטית.

 

השופט כבוב קבע כי ההליך המתאים והראוי להעתקת דוא"ל על ידי המשטרה – הן הודעות הדוא"ל שהיו מצויות בשרת ספק שרות האינטרנט בעת הוצאת צו החיפוש, והן הודעות הדוא"ל העתידיות – הוא צו המתיר האזנת סתר. ומשלא עשתה כן המשטרה, ולאור הוראותיו המפורשות של חוק האזנת סתר, דינן של הראיות שהתקבלו מכוח צווי החיפוש להיפסל.

 

עם זאת, בית המשפט התיר לקבל את הודעותיה של רות האפרתי בחקירה, מאחר ואת חלק מתכתובות הדוא"ל היא אישרה בחתימתה. זאת לפי סעיף 10א(א) לפקודת הראיות המתיר קבלת אימרות חוץ של עד שלא משתף פעולה בבית המשפט.

 

החלטה זו של שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, עלולה לגרום לקשיים בקרב חוקרי משטרת ישראל לקבל צווים לחדירה לחומרי מחשב הנמצאים אצל צד שלישי, חלקם מוגנים בשם וסיסמה, ואלה יצטרכו לפנות לנשיא המחוזי או סגנו. עד כה, חומר מחשב נחשב ל"חפץ" שניתן לתופסו בצו חיפוש רגיל של שופט שלום. ההחלטה מגדירה מחדש "חומר מחשב" וקובעת שמסרים ותכתובות אגורות במחשב הן "שיחה" המצריכה צו האזנה.

 

 

פ 40206/05 (מחוזי תל אביב), מדינת ישראל נגד אליעזר פילוסוף ואח'

החלטה של השופט חאלד כבוב מיום 05/02/2007

state_vs_pilosof.htm

 

 

 

 


חאלד כבוב
שופט המחוזי תל אביב

 
 
 


 


 

תגובות הקוראים