הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 

 

בית המשפט: מנהלת פורום אחראית להודעות של אחרים

 

09/05/2007 | גיליון מספר 91 | משה הלוי halemo

 

לראשונה בישראל: בית משפט מצא כי מנהלת פורום באתר וואלה אחראית לפרסומי לשון הרע שכתבו גולשים אחרים בפורום. נקבע כי ענת רפואה אהרונוביץ אשמה ברשלנות בכך שלא איתרה את ההודעות נגד הוטרינר משה בושמיץ ולא מחקה אותן. גובה הפיצוי יקבע במועד אחר.

 

 

הגיע לסיומו חלקו הראשון של קרב הדמים בין הוטרינר ד"ר משה בושמיץ לבין פעילי זכויות בעלי חיים באינטרנט.

 

ד"ר משה בושמיץ הוא וטרינר מאז שנת 1982, ומשמש כווטרינר של עיריית הוד השרון. ד"ר בושמיץ הוא גם שותף ובעלים של חווה לגידול ורביה של קופים במושב מזור, אותם החווה מייצאת לצורך מחקר רפואי ברחבי העולם. החווה משווקת קופים למכוני מחקר ואוניברסיטאות בישראל.

 

ענת רפואה אהרונוביץ מכהנת כדוברת האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים, כאשר אחת מזירות הפעולה שלה היא רשת האינטרנט. בתקופה הרלבנטית, ניהלה אהרונוביץ את פורום "זכויות בעלי־חיים" באתר וואלה, פורום שבינתיים נסגר בשל הודעות לא מחמיאות שפורסמו שם.

 

בין השנים 2001 עד 2003 פורסמו בפורום פרסומים נגד ד"ר בושמיץ ונגד חוקרים המבצעים מחקר בבעלי חיים. ד"ר בושמיץ כונה בפורום "רוצח", "ד"ר מוות מאיים", "מנקה המחראות במחנה הקופים אושוויץ", "אושוויץ בושמיץ" ועוד.

 

חלק מהפרסומים נכתבו על ידי מנהלת הפורום אהרונוביץ וחלק מהפרסומים על ידי גולשים אחרים שכתבו בפורום.

 

בשלב מסויים בשנת 2003 לד"ר בושמיץ נמאס, והוא החליט לתבוע את מנהלת הפורום על הפרסומים נגדו. בחודש אפריל 2003 נסגר הפורום על ידי הנהלת אתר וואלה לאחר פנייתו של ד"ר בושמיץ. וואלה עצמה לא נתבעה בהליך משפטי כלשהו.

 

ביום 06/05/2006 נתנה שופטת בית המשפט השלום בתל אביב, שושנה אלמגור, את החלטתה בתביעת לשון הרע שהגיש ד"ר בושמיץ נגד ענת אהרונוביץ. מאחר וד"ר בושמיץ תבע לפי נזקים שסבל ולא לפי סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע (שאינו מצריך הוכחת נזק, אך סכום הפיצוי הוא נמוך יחסית) ההחלטה נגעה רק לחבותה של הנתבעת.

 

בית המשפט מצא כי בחלק מהפרסומים נגד ד"ר בושמיץ שנכתבו על ידי מנהלת הפורום, חלה הגנת תום לב, הגם שהדברים הם לשון הרע.

 

בפרסום הראשון שנכתב ביום 31/10/2002 בו כתבה אהרונוביץ כי ד"ר בושמיץ שייך למאפיה של סוחרי חיות יד רוחצת יד, נקבע כי אהרונוביץ נהנית מהגנת תום לב, מאחר והדברים נאמרו ביחס לתפקידו הציבורי של ד"ר בושמיץ כוטרינר עירוני.

 

בפרסום השני שנכתב ביום 27/10/2002 בו כתבה אהרונוביץ כי חוקר בשם ד"ר אהוד זיו נהנה להתחכך בראשי המאפיה של סוחרי בעלי החיים והוא נהנה מאונם ומהונם, נקבע כי גם פרסום זה חוסה בצל הגנת תום לב.

 

עם זאת, בפרסום השלישי שנכתב ביום 21/10/2001 בו כתבה אהרונוביץ כי ד"ר בושמיץ "אינו בוחל בשום אמצעי. יש לו כסף וקשרים. הלוואי וניתן היה להוכיח כמה אנשים הוא 'משמן' ואיך" נקבע כי הגנת תום הלב לא חלה עלה הפרסום מאחר ולא הוכח כי ד"ר בושמיץ משחד מישהו.

 

 

 

אחריות על תכנים של צד שלישי

 

ענת אהרונוביץ כמנהלת הפורום נתבעה על ידי ד"ר משה בושמיץ גם על פרסומים משמיצים שכתבו גולשים אחרים בפורום באתר וואלה. גולשים אנונימיים כתבו נגד ד"ר בושמיץ כינויי גנאי ופרסומי נאצה אחרים בהם ביטויים כמו "טוחני מוחות של קופים", "רוצחים סדיסטיים" ו"צריך להרוג את האנשים האלה". ד"ר בושמיץ עצמו כונה "בושמיץ הרוצח", "הֵר בושמיץ", "אושוויץ בושמיץ", "מנקה המחראות במחנה הקופים אושוויץ", "בשר קופים (Bushmeat)", "ד"ר מוות", "ד"ר רצח", ועוד. מישהו אפילו כתב כי "מוכרחים להוריד אותו".

 

בבואו לקבוע האם חלה על מנהלת הפורום חבות כלשהי על פרסומים שעשו גולשים אחרים, בדק תחילה בית המשפט האם אינטרנט הוא למעשה עיתון, וזאת בשל סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע אשר מטיל אחריות על עורכי עיתונים לדברים שכתבו עיתונאים העובדים תחתם. 

 

בית המשפט מצא כי מנהלת הפורום לא הסירה את הפרסומים המשמיצים, על אף שפרסומים משמיצים אחרים שכללו פגיעה של כותבי הפורום אלה באלה, וכן פרסומים אחרים בהם "הודעות הצפה", כן הוסרו מהפורום.

 

אהרונוביץ טענה כי לא ראתה את ההשוואות בין ד"ר בושמיץ לבין הנאצים, אולם בית המשפט לא קיבל עדות זו. בית המשפט קבע כי מנהלת הפורום היתה פעילה ואף הסבירה לכותבים אחרים על הצורך במאבק באופן חוקי.

 

בית המשפט הסביר כי ההבדל המהותי בין אתר אינטרנט, כאמצעי תקשורת, לבין עיתון, הוא העובדה שהאחרון מודפס, וההדפסה הנה חלק מתנאי הגדרת "עיתון" על פי פקודת העתונות. עוד הסביר בית המשפט כי להבדיל מעיתון, בפורום או באתר אינטרנט אין מערכת הקיימת בעיתון אשר דואגת לעריכה, סידור וסינון מראש של הידיעות המופיעות בו. בית המשפט קבע כי לא ניתן להטיל אחריות על הנתבעת לפי סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע.

 

יחד עם זאת קבע בית המשפט כי מנהלת הפורום חבה במעשה רשלנות (לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין), מכיוון שלא נקטה מעשה זהירות ובכך שלא צפתה פגיעה בתובע למרות ההודעות הרבות נגדו שפורסמו בפורום.

 

 

כתובת האימייל לא נהנית מפרטיות

 

ד"ר בושמיץ תבע את אהרונוביץ גם בעוולה של הפרת פרטיות לפי סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות, זאת לאחר שהאחרונה פרסמה בפורום מכתב פרטי של התובע הכולל את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. בית המשפט קבע כי באמצעות משלוח המכתב חשף עצמו התובע, זאת לאחר שבמכתב ציין ד"ר בושמיץ כי הוא מבקש להפיץ מכתב זה בתפוצה נרחבת לאחרים, ככל האפשר.

 

 

סוף דבר

 

זו הפעם הראשונה בישראל שבית משפט מחייב בפסק דין (ולא בפשרה מוסכמת) מנהלת פורום באתר אינטרנט ברשלנות בגין פרסומים שעשו אחרים, זאת לאחר שלא סיננה ולא מחקה הודעות של גולשים אחרים שכתבו נגד אדם כלשהו. מנהלת הפורום אינה הבעלים של אתר האינטרנט שבו פורסמו הדברים. ככל הנראה, התנערותה של הנהלת חברת וואלה תקשורת וסגירת הפורום לכתיבה על ידה, תרמה לתוצאה הסופית של פסק הדין. 

 

שאלת הנזק והפיצוי תידון במועד מאוחר יותר.

 

 

א 32986/03, שלום תל אביב, משה בושמיץ נ' ענת אהרונוביץ

החלטה מיום 06/05/2007 של השופטת שושנה אלמגור

bushmitz_vs_aharonovich.htm

 

 

__________________

פרסומים קודמים:

 

03/04/2004 | הודחו מנהלי פורום בתפוז שלא מנעו הסתה ודיבה

http://halemo.net/edoar/0049/0003.html

 

21/02/2004 | הקרב באינטרנט על החתולים של כפר סבא

http://halemo.net/edoar/0043/0004.html

 

16/10/2003 | אינטרנט אקסטרה – גיליון 26

עותק של כתב התביעה

http://halemo.net/edoar/0026/bushmitz01.htm

 

 

 

 השופטת שושנה אלמגור

 
 
 


 

 

 

 

 


 

תגובות הקוראים