הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 

 

פורסם הצו לסימון משחקי מחשב בעייתיים

 

24/01/2008 | גיליון מספר 99 | משה הלוי halemo

 

בעוד כחודש, כל משחק מחשב שיימכר בישראל, יהיה חייב להיות מסומן באחד מהסימולים שפרסם שר התעשייה והמסחר. הסימול ירמז האם המשחק הוא מפחיד, מפלה, אלים, מעודד הימורים, מלא בזימה ומין ומתאים לקטינים.

 

 

שר המסחר והתעשיה אלי ישי (ש"ס) פרסם השבוע ברשומות את הסמלים בהם יסומנו משחקי מחשב בעייתים. סימון משחקי המחשב הוא חלק מתיקון לצו הגנת הצרכן הקובוע סימונים שונים על אריזות מוצרים, מה שנהוג במקומות רבים בעולם.

 

ביום 29/10/2007 אושר השינוי בצו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הצעת השר אלי ישי.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3465703,00.html

 

 

הסימולים החדשים יתנו מידע לגבי התוכן הנמצא במשחק המחשב ויתאר האם המשחק מכיל התייחסות לשימוש בסמים, הפחדת ילדים, אפליה, שפה גסה, עירום, מין, אלימות, הימורים וכן גיל שלו מותאם המשחק. הסימולים נקבעו על ידי ארגון PEGI שהם ראשי תיבות של Pan-European Game Information, הארגון האירופי למידע על משחקים.

 

בין הסמלים נמצאים גם חמש דרגות גיל: 3 פלוס, 7 פלוס, 12 פלוס, 16 פלוס ו 18 פלוס.

 

הצו החדש מגדיר מה הוא בדיוק משחק מחשב. על פי ההגדרה החדשה, "משחק מחשב" הוא משחק אינטראקטיבי שהוא תוכנה, כגון משחק וידאו, לומדה חינוכית ועיונית, השמור במדיה מגנטית, אופטית או פיסית אחרת.

 

הצו ייכנס לתוקפו בתחילת חודש מרץ 2008.

 

 

צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ח 2008.

ק"ת 6642 מיום 20/01/2008, עמ' 406

zav2008.pdf

 

 

קובץ התקנות 6642 המלא, מיום 20/01/2008

באתר משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/08A081D6-880E-44C0-942F-CDD746FDF01C/18386/6642.pdf

 

 

 

 

 

 

הסימונים החדשים:


 


 
 
 


 

 

 

 


 

תגובות הקוראים