הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 

 

וינוגרד: לפקח על האינטרנט והבלוגים בצווים

 

30/01/2008 | גיליון מספר 99 | משה הלוי halemo

 

בין ההמלצות בנושאים שונים של הועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006: פיקוח הדוק על האינטרנט והבלוגים בשוטף ובזמן לחימה. האם צבא הגנה לישראל יקבל סופסוף אחריות על האינטרנט?

 

 

דו"ח הועדה בראשות השופט בדימוס אליהו וינוגרד ממליצה בפרק העוסק בביטחון מידע, על הטלת פיקוח על פרסומים באינטרנט, הן בזמן לחימה והן ביומיום.

 

הועדה מסבירה כי הצנזורה פועלת בעיקר מול אמצעי התקשורת המוסדרים, ואף לגבי אלה - רק לגבי העיקריים. הועדה מסבירה כי פרסומים באתרי אינטרנט או במקומונים אינם נתפסים על ידי הצנזורה, ואף האחראים לאתרי האינטרנט כלל אינם ערים לעובדה כי החוק מטיל עליהם חובה להגיש נושאים לבדיקה מוקדמת לידי הצנזורה (פרק שלישי, סעיף 98, עמוד 451).

 

בהמשך הפרק, מזכירה הועדה כי "מקורות המידע" בזמן המלחמה האחרונה, היו אנשים שלא הייתה עליהם כל חובת סודיות: "ישראל היא מדינה קטנה מאוד. כל העם צבא, ואנשים רבים יכלו לראות במו עיניהם פרטים בעלי חשיבות ומשמעות צבאית, כגון תנועות צבא ורכב קרבי, או מיקומן של נקודות כינוס ואיסוף. מיקום נפילת הרקטות, אף כאשר אלה נפלו ליד מתקנים אסטרטגיים, היה נתון זמין לרבים, שלא הייתה עליהם חובת סודיות" (פרק שלישי, סעיף 116, עמוד 456).

 

לאזרחים אלה, שלא חלה עליהם כל חובת סודיות  היו דרכים להביא את המידע ישירות לציבור, באמצעות רשת האינטרנט והבלוגים (פרק שלישי, סעיף 117, עמוד 456).

 

בפרק ההמלצות בדו"ח ועדת וינוגרד, קובעת הועדה כי חיוני שהצנזורה תתאים את עצמה לפיקוח אפקטיבי על אתגרי הפרסום החדשים, לרבות מגוון אמצעי התקשורת החדשים, כולל האינטרנט.

 

הועדה ממליצה כי הפיקוח על אתרי האינטרנט ייעשה באמצעות צווים כלליים, על פי תקנות ההגנה לשעת חירום משנת 1945, כאשר צווים אלו יפורסמו ב"רשומות", הפרסום הרשמי של מדינת ישראל (אשר מצויים גם באינטרנט, באתר משרד המשפטים, מ.ה.).

 

הועדה קובעת כי יש לפעול להטמעת המודעת לצווים ולצורך בקבלת היתר לפרסום בקרב משתמשי האינטרנט. בצד אלה, ממליצה הועדה לפקידי הצנזורה להשתמש בכלים טכנולוגיים אשר יאפשרו מעקב אמין ואכיפה טובה על האינטרנט לצורותיו ומיקומו.

 

יחד עם זאת, הועדה לא הצליחה לקבוע באופן פרטני מה הן צורותיה של רשת האינטרנט (צ'אטים? דוא"ל? בלוגים?), היכן בדיוק היא ממוקמת (פתח תקוה? מוסקבה? ניו יורק? ביירות?) ומי בדיוק הם מפעיליה (אולמרט? נסראללה? רזי ברקאי?).

 

הועדה רומזת כי אי ביצוע המלצותיה לגבי האינטרנט, יהפכו את מוסד הצנזורה הצבאית לחסר משמעות (פרק שלישי, סעיף 229, עמוד 476)...

 

 

 

30/01/2008 | דו"ח ועדת וינוגרד, להורדה כאן

http://www.vaadatwino.org.il/reports.html

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 
 


 

 

 

 

 


 

תגובות הקוראים