3

 

   

בתי המשפט

 

תק 000777/06

בית משפט לתביעות קטנות ת"א

 

07/03/2006

תאריך:

כב' השופט פרידלנדר שלמה

בפני:

 

 

 

 

בורוכוב ארנון

בעניין:

תובע

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

אברהמי אתי

 

נתבעת

 

 

 

 

התובע, וכן מתורגמנית משפת הסימנים, גב' דבורי מאירוב

הנתבעת

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

הצדדים:

לאחר שבית המשפט הזהיר אותנו כי עלינו להעיד רק אמת, שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק – אנו מצהירים כי האמור בכתבי טענותינו, ושאר הדברים שנאמר כאן, הם אמת.

 

התובע:

אני מבקש להתייחס לכתב ההגנה. כתב ההגנה קצת מבולבל מאחר ואין בו מספרים. בפסקה השמינית היא מודה שהפירסום של ההספד שנעשה היה בדיוק כמו שכתוב בס' 14 עד 18. הנתבעת לא ביקשה ממני אישור כדי לפרסם. בפסקה העשירית היא כותבת שהיא משתמשת בכסא גלגלים ונעזרת בעובדת זרה. אני רק רוצה להראות שהיא מטיילת הרבה. אני מראה באמצעות אימייל אחר שהכתובת של הנתבעת כלולה בתוך רשימה ארוכה של כתובות שאליהן שלחתי את ההספד, לא התכוונתי לשלוח אותו לנתבעת.

 

הנתבעת:

יש שני הספדים, הספד אחד שנשלח לקבוצה גדולה של אנשים, וזה לא מה שפרסמתי. מה שהוא שלח אלי זה מכתב. אני הגבתי כמנהלת פורום משום שנפטר ראש אגודת החירשים, מר שם-טוב ז"ל, סברתי שיש בכך עניין לציבור ולפיכך פרסמתי אותו בתום לב, בשמו של המחבר-התובע.

 

התובע:

הנתבעת לא ביקשה ממני רשות בשום אופן וגם אחרי כתב התביעה היא המשיכה לפרסם פרוטוקולים של הכנסת.

 

הנתבעת:

קטעים לא נאותים שהתובע התייחס אליהם הופיעו באתרים שכבר אינם קיימים, דברים שלא הוגנים נמחקים. גם אם אני מבחינה, לפעמים יש הרבה מאוד הודעות, יש הנהלה ואדם שמוצא דבר שלא לרוחו צריך לפנות ולבקש ספציפית מהנהלת הפורום.

 

התובע:

אני מבקש להראות שהנתבעת חסמה אותי.

 

הנתבעת:

התובע חסום משום שבכל פעם שהוא נכנס הוא מעורר תגובות שרשרת.

 

פסק דין

1.       לפניי תביעה לפיצוי בגין לשון הרע והפרת זכויות יוצרים באתר האינטרנט המנוהל ע"י הנתבעת.

2.       התובע טוען כי באתר פורסמה לשון הרע נגדו שלא הוסרה, וכן פורסם הספד מפרי עטו תוך פגיעה בזכויות היוצרים שלו.

3.       הנתבעת טוענת כי כל אימת שהבחינה בפרסום בלתי נאות, הסירה אותו, אולם אין היא יכולה לערוב להיעדר זרימה מלכתחילה של פרסומים כאלה ואחרים. אשר לפגיעה בזכות היוצרים, הנתבעת טוענת שההספד נשלח אליה והיא הייתה רשאית להניח שהכוונה היא לפרסמו באתר. מיד כשהתבררה הטעות, הסירה אותו.

4.       מקובלות עלי טענותיה של הנתבעת. בעניינים נוספים שהועלו בכתב התביעה לא מצאתי ממש המחייב התייחסות. אעיר רק כי טענות בדבר פגיעה בזכויות יוצרים של גורמים אחרים זולת התובע אינן מעניינו. אשר לתרעומתו בדבר חסימתו באתר, התובע לא הוכיח פגם בשיקול הדעת של הנתבעת בעניין זה.

5.       התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעת סך 300 ₪ בגין הוצאותיה וטרחתה.

6.       התשלום יבוצע תוך 30 יום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

7.       ניתן לבקש בבית המשפט המחוזי, תוך 15 יום, רשות לערער על פסק הדין.

 

 

 

ניתן היום ז' באדר, תשס"ו (7 במרץ 2006) במעמד הצדדים

 

                                                                               

פרידלנדר שלמה , שופט

 

 

 

 

קלדנית: מאיה