29

 

   

בתי המשפט

 

פ  004733/06

בבית משפט השלום

בירושלים

 

 

 

 

 כבוד השופטת חגית מאק-קלמנוביץ

בפני:

 

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

1.רבינוביץ יהונתן

2. שטרודל נקודה קום בע"מ

3. אי סרוויס בע"מ

 

הנאשמים

 

 

 

 

ב"כ המאשימה: עו"ד פרסקי

הנאשמים וב"כ: עו"ד שולמית שיפר, עו"ד אסף שיפר, עו"ד גדי זילברשלג

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

עו"ד פרסקי: אני מבקש להוסיף עדת תביעה שעדותה נמצאת בחומר החקירה: עדה בנטלי. הדיון ביום 30.1 בוטל עקב השלג. ביום 27.1 כשצוות ההגנה פנה לבית המשפט, מן הראוי שיועבר העתק אלי.

שמחתי לקבל תשובה לכתב האישום. התשובה אומר דבר והיפוכו, מפנה לסעיף 4 מדבר על שירותי סליקה. זה מקשה מאוד עלינו.

 

עו"ד זילברשלג: לבקשת חברי לתיקון כתב האישום, מדובר בשלב לאחר ההקראה, צריך לתת לנו זמן להגיב.

יש לנו בקשה ואיננו מצפים שתינתן החלטה כעת, לאחר בחינה של חומר הראיות לקראת הדיון היום, לאחר שבחנו את תעודת החיסיון והמידעים המודיעיניים, שראוי לבקש בקשה לגלות את החומר החסוי המפורט בתעודת החיסיון בכל הקשור לזהות מוסרי ההודעות המודיעיניות והתוכן החסר ולא הועבר אלינו.  הידיעות מעלות נתונים רבים בקשר לאנשים רבים אחרים נוספים שפעלו באותו תחום כפי שהנאשם פעל. לגבי אותם אחרים לא הוגשו כתבי אישום ולא נעשה דבר ככל הידוע לנו, העלנו טענות מקדמיות לבית המשפט ,ובית המשפט התייחס לגבי אכיפה בררנית וקבע  שיש ממש בטענה, אנו סבורים שכדי לבסס את הטענה בצורה משמעותית וברורה, הגנת הנאשם נפגעת כי לא מפורט מי מוסרי ההודעות, מה חלקם.

אנו נגיש בקשה מתאימה.

 

עו"ד פרסקי: הוגשו כתבי אישום ויש כאלו שנמצאים בהליכי שימוע. 

 

מר משה רובינשטיין לאחר שהוזהר כחוק:

 

חקירה ראשית לעו"ד פרסקי:

ש. ספר לנו מי אתה ומה תפקידך

ת. אני עובד בחב' כ.א.ל כרטיסי אשראי כאחראי על החקירות.

ש. חב' אי. סרוויס.

ת. לא היה לי הרבה מגע עם החב'. הם עלו לראשונה, כאשר  קבלנו תלונה מויזה עולמית, שאזרח סעודי עשה עסקה עם אי. סרוויס, והוא לא קבל אותה, והוא ניסה להשיג משהו דומה לגמול השתלמות בשגרירות הסעודית בלונדון. השגרירות טענה שהתעודה לא תקפה, המרכז הסעודי פנה למנפיק, היה דין ודברים בין המנפיק הסעודי לבין המנפיק העולמי. בקשתי תגובה של אי. סרוויס ותגובתה הועברה לויזה העולמית ולא שמעתי יותר בעניין זה.

 

עו"ד זילברשלג: אני מתנגד לכל עדות שמיעה.

 

ש. מול מי חב' אי. סרוויס דברת

ת. דברתי עם מר רבינוביץ.

ש. אני מציג לך אסופת מסמכים, תעיין בה ותאמר לבית המשפט מהם.

ת. (מעיין). אם אני מבין נכון זו חלופת המכתבים בעניין זה בינינו לבין ויזה לבין המרכז הסעודי לאי. סרוויס. זה המיילים שלנו.

 

עו"ד אסף שיפר: אני מתנגד. אי אפשר להגיש אסופה כזו.

 

עו"ד פרסקי: אני מגיש באמצעות העד את המסמך כי אני מגיש אותם באמצעותו.

 

 

לשאלת בית המשפט:

ת. האם בכל המכתבים אתה מכותב?

 ש. המכתבים הועברו אלי. לא בכל המכתבים אני מכותב.

 

עו"ד פרסקי: העד ציין שהמסמכים הועברו לידיו.

אני לא יכול בכל שלב של המשפט, לשלוף מסמכים מהמזוודה, כל מסמך שעולה על הפלטפורמה בדיון צריך להיות עיגון משפטי שנמסר מאדם א' לאדם ב', כעת בשלב זה, תפקיד העד שהוא נמסר לו. ייתכן שכתוב פה שקרים.

 

עו"ד זילברשלג: המסמך יכול להיות מוגש לבית המשפט אם הוא קבל אותו. לגבי תוכן הדברים זה אינו קביל.

 

ש. תאר כל אחד מהמסמכים.

ת. יש פה אוסף של המיילים בנושא שזה מתחיל במייל שקבלתי מויזה אינט' שבו מצורפת תכתובת בינם לבין המרכז הסעודי והתבקשתי לבדוק את העניין ביום 30.11 שלחתי את תשובת הסוחר אי. סרוויס ואליו צרפתי תשובה של אונ' קרנבורן.צרפתי גם תשובה של אי. סרוויס.

 

עו"ד פרסקי : אני מבקש להגיש את המיילים ואת המסמכים שצורפו אליהם כאסופה אחת.

 

עו"ד  זילברשלג: ישנם כל מיני מסמכים שמוגשים. יש משפט שצריך להתנהל לפי כללים. אנחנו לא מכירים חלק מהמסמכים.  אני לא חושב שהמסמכים חשובים למשפט כהוא זה.

 

אסופת המסמכים מתקבלת ומסומנת יחד ת/1. המסמכים שלא נכתבו על ידי העד,  לראייה לא יהוו ראייה  לאמיתות התוכן.

 

 

 

המשך חקירה ראשית:

ש.ת. אלו מסמכים שמתייחסים לכמות העסקאות  והמחזורים של בית העסק בכרטיסים שכ.א.ל סלקה. מדובר בד"כ בכרטיסים זרים.

 

עו"ד זילברשלג: אני מתנגד למסמכים. לא ברור מהמסמך למי הוא קשור ומה הקשר של המסמכים לנאשם. אין פה שום נתון. מה הקשר של המסמך לעד זה. זה שהעד יודע על המסמך.

 

המשך חקירה ראשית:

ש. מה הקשר שלך למסמכים האלו

ת. אלו מסמכים שהופקו מהמערכות שלנו.

ש. מי הפיק אותם, לא אתה?

ת. אני לא זוכר, יכול להיות שבקשתי שיפיקו לי

ש. איך אתה יודע שזה הופק מהמערכות שלכם?

ת. אני לא מבין את השאלה. אלו מסמכים שמסרתי למשטרה אחרי שבקשתי, ואני כמעט בטוח שלא אני הפקתי אותם. בקשתי אותם שהם יופקו ממי שעוסק בסליקה של בתי עסק.

ש. איך אתה יכול מהמסמך להבין שזה על בית העסק אי. סרוויסס

ת. מס' הספק מופיע של אי סרוויסס, השם של מי שהוציא את זה היא איילת פ' שמנהלת מסחר אלקטרוני אצלנו.

 

עו"ד פרסקי: אני אגיש את המסמך דרכה. היא עדה

 

המשך חקירה ראשית:

ש. אני מציג לך מסמך נוסף

ת. זה מסמך שקבלתי משיפר, זה מסמך שנלקח מתיק בית העסק.

 

עו"ד זילברשלג: הדרך של להגיש מסמכים שהוא לקח מאיזשהו מקום.

 

עו"ד פרסקי:  העד הוא רכז בטחון של החב'.

 

לשאלת בית המשפט:

ש.ספר מהם המסמכים הללו?

ת. חוקרי המשטרה הגיעו לחב', גבו עדויות ובקשו מסמכים שאני בקשתי להוציא מתיק בית העסק אצלנו. שם נמצאים מסמכי התאגדות, מסמכים והסכמים וכל התכתובת שנוגעת אליו. משם זה נלקח.

 

עו"ד פרסקי: אנו רוצים להראות שהמסמך הזה היה בתיק החב' אצל חב' כ.א.ל. העד ממלא תפקיד בה. זו הרלוונטיות. אני לא יכול לשלוח חוקרים לראות מה יש בתיק .

 

עו"ד זילברשלג: לעניין זה שהוא שלח משהו והוא לא זה שהוציא את זה מהתיק ,הוא קבל על ידי משה או יעקב או יצחק. יש לנו בעיה עם דרך הגשת המסמכים שחברי ירצה להגיש, זו דרך פסולה. הוא קבל את המסמך והוא לא זוכר ממי, אי אפשר לקבל את המסמך הזה. המסמך היה בתיק שהיה בחב'. זו טענתנו.

 

החלטה

 

העד אינו מעיד על קשר ישיר של המסמך אליו ועל כן לא ניתן לקבלו כראייה.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                               

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

המשך חקירה ראשית:

ש. מה המסמך הנוסף שאני מציג לך?

ת. המסמך הזה הוא הסכם הצטרפת של בית עסק של אי.סרוויסס על עסקאות באינטרנט.

 

עו"ד זילברשלג: זו אותה התנגדות כמו קודם, המסמך אינו חתום על המסמך. אין לו שום קשר למסמך הזה. יש חתימה של חב' אי.סרוויסס. אני לא רואה מי מלא את הדבר הזה. לא ממולא מי מלא. שום דבר. זה מסמך שאף אחד לא יכול לקבל עליו אחריות. יש חותמת של חב' וסטנסיל. לא ברור מי מלא את זה. לא ברור לי איך אפשר להגיש מסמך כזה.

 

עו"ד פרסקי: בשלב זה, אני רוצה שבית המשפט יתייחס לנקודה מאוד מהותית. משטרת ישראל פונה לגוף מסודר, לראש מדור חקירות  מודיעין ומקבלת מסמכים רלוונטים, וצוות ההגנה מנסה לשנות את הנהלים. פקודת הראיות מסתמכת ונותנת תשתית ועל כך בתי המשפט מסתמכים על הרציונאל שעליהם מוסדות מתנהלים. כאשר אדם בתפקיד כזה מרכז את המסמכים המסמכים הגיעו מהתיק. אם נקבל את ההתנגדות, צריך להביא את השליח, וזה יוצר מעמסה על בית המשפט. אם בית המשפט שאת המסמך הזה לא מקבלים, אנחנו צריכים להביא את כל השליחים ואנו צריכים לשנות את כל נהלי החקירות. יש דברים שהם שכל ישר, והשתרשו בבתי המשפט .בתי המשפט מקבלים מסמכים של בית עסק שהוא עובד בו.

 

עו"ד זילברשלג: הדרך של חברי להטיל אימה על בית המשפט. אני מבקש שבית המשפט יעיר לחברי שאם הוא יעיר הערה כזו, אני אבקש לעצור את המשפט. אם חברי ידבר אלי כך, אני לא מוכן, אני חושב שכך לא צריך להתנהל דיון משפטי. אם חברי אומר שכך נוהגים בתי המשפט, שיביא פסיקה, אם יש פסק דין של בית המשפט העליון אנחנו נסכים לכך. העיקר נמצא במקום אחר, גם אני וגם סנגור אחר לא עומד על קוצו של יוד במסמכים, הדברים מתמקדים בנושאים אחרים. המסמכים הם חלק עיקרי בעניין זה, יש חוק ופקודת ראיות. ויש פסיקה של בית המשפט העליון שלא תואמת את דברי חברי.

 

החלטה

 

המסמך שהגשתו מבוקשת נושא כותרת : הסכם הצטרפות בית עסק ולוגו של חב' כ.א.ל.. חברה זו מהווה על פני הדברים גוף המספק שירות לציבור ועל כן עונה להגדרת מוסד בסעיף 35 לפקודת הראיות.

 

המסמך נראה על פניו ככזה הנערך על ידי המוסד במהלך פעילות הרגילה, וכך עולה גם מדברי העד המעיד על כך שבקש מהגורמים העוסקים בכך בחב' לרכז את המסמכים הקיימים אצל החב' והעבירם לחוקרים.  כל אלו מעידים על כך שהמסמך נערך במהלך עסקים רגיל, ועל כן, ומאחר שלא הועלתה טענה המביאה למסקנה אחרת לגבי טיבו של

 

המסמך, הוא יכול להתקבל על סמך התשתית שהונחה.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                                

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

ההסכם מוגש ומסומן ת/2.

 

המשך חקירה ראשית:

ש. המסמך הנוסף שאני מציג לך

ת. הוא מדבר על הצטרפות בית העסק בשם: שטרודל נקודה קום.

 

עו"ד זילברשלג:  האם העד קשור לחב' דיינרס. אנו חוזרים על עמדתנו לגבי המסמכים הקודמים.

 

העד: כ.א.ל. היא גם חב' דיינרס.

 

המסמך מוגש ומסומן ת/3.

 

המשך חקירה נגדית:

ש. מסמך נוסף שאני מציג לך

ת.  המסמך מתייחס לחיובים החזרי חיובים.  אני מסביר את התהליך:

אחרי שעסקה בוצעה יש מקרים, שגנב או מבצע עסקה לא קבל תמורה וסיבות שונות, יש הכחשה של העסקה, כולה או מקצתה. אז המנפיק יכול בתנאים מסוימים, אם התמלאו תנאים מסוימים המנפיק יכול לבצע החזר חיוב. במקרה כזה, כל העסקאות הם ללא נוכחות כרטיס, יש למנפיק זכות לבצע החזר. הוא מבקש פרטים על העסקה, אנחנו מבקשים פרטים על העסקה ממציאים למנפיק שבודק עם הלקוח ואז מתבצע חיוב שיש תנאים לערער, אבל בעקרון זה כמעט אוטומטי.

זה ריכוז ההחזרים של בית העסק כולל מס' הכרטיסים, תאריך ושעת הרכישה, והסכום של ההחזר עסקה. אלו הביטולים של החיובים שמסתכמים ב- 74,000$. שנבעו מזה שהמנפיק מכל מיני סיבות החליט לבטל את העסקאות. בית העסק חויב בסכומי העסקות. ייתכן שמאז ערעורים זה השתנה ,אבל זה נכון לאותה תקופה.

 

עו"ד זילברשלג: לגבי מסמך 7 זה טבלה ללא שם בית עסק שלא מראה מאיפה זה בא ולאן הלך ולאור החלטת בית המשפט.

 

העד: זה דוח שהוצא בחב' שלנו מהמחשב שלנו,  על ידי תוכנה שמבצעת שליפות. אני מזהה את  מס' הספק של בית העסק, ומזהה מס' של כרטיסי אשראי, אני מזהה את הדוח כי זה דוחות שאנחנו עובדים איתם. זה גם כתב ידי.

 

עו"ד זילברשלג:  אין מי שיעיד שאף אחד לא שינה את הקודים.

 

החלטה

 

המסמך מתקבל ומסומן ת/4.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                               

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

המשך חקירה ראשית:

ש. המסמך שאני מציג

ת. המסמך אחד הוא פרטי מר רבינוביץ והמסמך השני הם הכרטיסים שהיו ברשותו שלו.

 

 

 

 

 

 

 

החלטה

מוגש ומסומן ת/5.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                               

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

חקירה  נגדית לעו"ד אסף שיפר:

ש.ת. תפקידי הוא ראש מדור חקירות

ש. את מר רבינוביץ לא פגשת אף פעם

ת. ייתכן שפגשתי אותו פעם אחת, אבל במקרה.

ש. איך אתה יודע שדברת איתו ולא עם משהו אחר

ת. התקשרתי לבית העסק. ובקשתי אותו והתכתבתי איתו

ש. אם משהו אחר שלח את המכתבים

ת. אין לי מה להגיד, אני אופתע מאוד.

ש. חלק המסמכים שצורפו, מפנה לת/1. את המיילים לא הוא כתב.

ת. אין פה מיילים ממנו. אני מבקש לעיין. המיילים ביני לבין ויזה בינלאומית.

ש. יש מכתב מודפס, במסגרת ת/1. איך קבלת אותו

ת. למיטב זכרוני קבלתי אותו כקובץ מייל, מאי. סרוויס. לקחתי את הצרופה. זה הקובץ שצורף לאי מייל

ש. יש מסמכים לא חתומים שאין אי מייל מאיפה קבלת.

ת. אלו הממסכים שהגיעו אלי. עד כמה שאני זוכר הם הגיעו מצורפים למייל. הפרדתי ושלחתי אותם.

ש. אין לך חתימה

ת. לא. אין לי.

ש. יש כאן מכתב שמי שהשם לו היא גב' גו'ליה ברלס.

ת. כן

ש. כאן יש את המכתב של דיויד ויליאמס. אף מסמך לא חתום ואתה לא ידוע שמר רבינוביץ כתב אותם

ת אני יודע שקבלתי את המכתבים מיונתן רבינוביץ.

ש. יכול להיות שדברת עם משהו אחר.

ת. אני לא יודע מה להגיד. זו טענה שאני לא יודע מה להגיד.

ש. עד מתי אתם ספקתם שירותים לאי. סרוויסס שירותים?

ת. לא חושב שזה מופיע במסמכים שם.

ש. אם הייתי מסתכל לפי שיטתך, טבלה של חיובים חוזרים, תסכים איתי שעד יום 30.11.05 בצעתם עסקאות ונתתם שירותים לחב'?

ת. כן. זה נשמע סביר שהיתה עסקה ביום 30.11.05 ואם לא היינו עובדים איתם לא היתה מתבצעת עסקה.

ש. ההודעה שלך מתחילה שאתה נשאל : ספר לי על תכתובות אי מייל שנהלת עם מר רבינוביץ. איך שמתיישבים השוטר יודע על התכתובות, האם היתה שיחה קודם שמסרת פרטים?

ת. אני חושב שיכול להיות שלפני גביית העדות שוחחנו.

ש. על זה אין לך מסמך מה עוד אמרת ומה עוד נשאלת. שיחה מקדימה

ת. אני לא  חושב שיש משהו ששוחחתי איתם ולא מופיע בעדות

ש. קודם שוחחתם, באופן לא פורמאלי.

ת. שוחחנו באופן פורמלי, הוא בא לגבות עדות. לפני גביית העדות, בפירוש שוחחנו.

ש. כל מה ששוחחתם בשיחה קודם בא לידי ביטוי בעדות.

ת. כן.

ש. מי זה צחי כהנא

ת  הוא מנהל מחלקה שלי

ש. מה היה חלקו בספור של החקירה

ת. הוא מנהל שלי ומקבל ממני דיווחים וידע בהחלט על החקירה.

ש. אם יש לו מעורבות היינו יודעים עליה בתוך התיק?

ת. אני ל אמבין למה אתה מתכוון

ש. הוא נתן הנחיות או ביצע פעולות

.ת. אני מעיד מידיעתי האישית.

ש. אמרת שמתנהל אצלכם תיק לקוח

ת. לא. יש תיק שבו מרוכזים כל המסמכים שקשורים ללקוח

ש. תיק, קלסר , ששם כל המסמכים

ת. כן

ש. בררת מהתיק מסמכים ספציפיים שראינו היום

ת. הוצאתי מתוך התיק דברים שהתבקשתי להוציא שנוגע למחזורים של בית העסק, ולהסכמים של בית העסק

ש. אני רוצה לתקן אותך. נעשה הפרדה בין חומר בתוך המחשבים לבין התיק שיש בו מסמכים בנייר.

ת. כל המסמכים נסרקים וניתן להחזירם למחשב

ש. את כל המסמכים במחשב נתת הנחיה להוציא מסמכים ספציפיים שהתבקשת לתת

ת. כן

ש. שאר המסמכים

ת. לא יודע מה איתם

ש. אם משהו נותן הנחיה בתיק לקוח לעשות בדיקה משטרית אתה תדע מזה?

ת. אני לא מבין את השאלה

ש. הסברת שאתה איש בטחון ומודיעין. אני מניח שאתה בודק אם יש בעיה לעבוד עם לקוח

ת. לא. תהליך קליטה של בית עסק כולל המון בדיקות. חלק הוא ממכון, הרשאות, חשבון בנק, אני נכנס כשזה מגיע לתחום הפלילי. כשיש בעיה שאומרת שבית העסק מנסה לעקוץ אותנו ופועל בצורה פלילית. אז אני נכנס

ש. מספיק לך שמתנהלת חקירה ובאים ושואלים שאלות, מכניסים אותך לתמונה ונדלקת לך נורה  אדומה

ת .אם משטרה באה אלי ומבקשת לקבל פרטים על בית עסק שעשה עבירות.

ש. אתה יודע מזה

ש. כן.

ש. אם התנהלה חקירה בשנת 2004 של מס הכנסה, אתה יודע על זה

ת. ידוע לי שהתנהלה חקירה נגד שטרודל.

ש. אי סרוויס, לגביה התנהלה חקירה בשנת 2004

ת. לא.  אני יודע בהסתכלות לאחור בשנת 2004 היתה חקירה נגד שטורדל

ש. זה בא לידי ביטוי במסמכים בתיק

ת. אין לי מושג

ש. צחי כהנא, נותן הוראה בכתב לבדוק לגבי לקוח מסוים איפה הוראה זו תמצא

ת. מה הכוונה

ש. בעקבות שהוא קבל מסמכים והוא רצה לבדוק ולהנחות את הכפופים לו, אם אפשר לעבוד עם האיש, האם היית רואה את זה בתיק

ת. לא. אני לא חושב שזה היה. לא ראיתי את התיק בשלמותו.

ש. המסמך שחברי הציג לך שהתנגדנו לבקשתו, כתוב עליו עם חותמת של צחי כהנא: לבדוק. אתה מסכים איתי שבתוך התיק יש מסמך משנת 2004 לבדוק את העוסק הזה. מסמך שלא הוגש.

ת. לא יודע. אם זה פה, זה כנראה הוצא מהתיק. אתה שואל אותי שאלות ורוצה פרטי פרטים על דברים מלפני כמה שנים. המכתב הזה שפה היה לדעתי בתיק

ש. אם יש הנחיה של מנהל המח' לבדוק האם נעשתה בדיקה

ת .לא יודע.

ש. מי יכול לדעת?

ת. לא יודע.  אני מבקש לעיין במסמך. כן.

ש. כתוב שם לבדוק עם המשטרה

ת כתוב.

ש .אמרת שאתה מנהל חקירות ומודיעין, זה תפקידך לבדוק עם המשטרה

ת. אני לא זוכר שעשיתי דבר כזה.

ש. יכול להיות שיש בתיק מסמכים.

ת. לדעתי לא.  אם אני זוכר נכון, ייתכן שאני טועה,  בעניין זה שטרודל דוט.קום, קבלנו צווים ממס הכנסה. יכול להיות.

ש. אתה לא יודע, לא קבלתם למיטב ידיעתך מגוף משטרתי, או שכזה, להמנע מלהעניק שירותי סליקה לאי. סרוויס.

ת. אני לא יודע על זה. אני לא זוכר שהמשטרה באה ובקשה למנוע משהו, בכל הקריירה שלי בכ.א.ל היא 10 שנים

ש. ולגבי הימורים באינטרנט

ת. אתה מדבר על הנחיה של המשטרה. אם משהו לא חוקי. אנחנו לא עושים את זה. אני לא זוכר מקרה שהמשטרה בא ה ואמרה לנו לא לעבוד עם עסק מסוים. הימורים באינטרנט זה פירוש של חב' כרטיסי אשראי. אני לא חושב שיש הנחיה של המשטרה על כך.  אין חוק שאוסר את זה.

ש. אין טענה כלפי הנאשם או אי. סרוויס לגבי ההתנהלות מולכם

ת. ההתנהלות שלו מולנו, לא מולי, אבל ההתנהגות שלו תקינה, והחזרים יש לכולם.

ש. אני מפנה אותך לת/4, יש פה שני דפים. הדפים האלו, קבלת אותם על פי בקשה שלך ממשהו אחר בחב'

ת. משהו שהוציא את זה מהמחשב.

ש.אתה לא יכול להעיד או לומר, שהיו 2 והוא הביא לך עמוד אחד.

ת. אני יכול לומר לך שהיו שני עמודים כי כתוב למטה, 1/1 ו1/2. היו שני עמודים.

ש. אתה לא יכול לדעת אם היו עמודים נוספים 1, 3, 18, אתה לא יכול לספר לבית המשפט בצורה וודאית

ת. אני יכול לקבוע כמעט בוודאות כי זה מסמך של שני עמודים.

ש. בוודאות

ת. אני אומר את זה בוודאות.

ש. קודם אמרת, כמעט בוודאות שאתה יכול להגיד וכעת אתה אומר שבוודאות אלו 2 עמודים.

ת. המסמך מסופרר, ואלו שני דפים.

ש. מאיזה תאריך המסמך.

ת. מהתאריך שנמסר במשטרה,8.1.06.

ש. הוא הופק ביום שרשום, מי זה מר בן צבי

ת. הוא החוקר.

ש. אתה יודע של מי כתב היד הזה

ת. לא.

ש. תתעלם מהכיתוב בכתב יד, אתה יכול לזכור באיזה יום המסמך הופק

ת. כשבא חוקר וגבה עדות ובקש מסמכים באותו מועד בקשתי הפקת הדוח והוא נמסר.

ש. אתה נחקרת ביום 5.1 וכאן כתוב 8.1.

 

עו"ד פרסקי: אני מתנגד לשאלה. לא רלוונטית.

 

המשך חקירה נגדית:

ש. אני חוזר על השאלה

ת. יכול להיות שהפקתי את הדוח והוא נמסר מאוחר יותר

ש. תסכים איתי שאתה לא יכול לזכור היום על מסמך שהופק לפני כשנה, מה התאריך שהוא במדויק הופק

ת. אני לא יכול להגיד תאריך מסוים, זה יכול להיות בין תאריך העדות לבין תאריך הסימון.

ש.  אתה עומד מאחורי הדברים שאמרת: כמעט בוודאות.

ת. כן.

 

חקירה חוזרת לעו"ד פרסקי : אין.

 

אילת פרוכטלנדר לאחר שהוזהרה כחוק:

 

חקירה ראשית לעו"ד פרסקי:

ש.ת. אני איילת. אני עובדת בכ.א.ל בגבעתיים. אני מנהלת מסחר אלקטרוני. לפני חודש תחת חב' בת שהוקמה, אני מנהלת מכירות בינלאומית של מסחר אלקטרוני. לקוחות מחו"ל.

ש. קשרים עסקיים במסגרת תפקידך עם מר יונתן רבינוביץ

ת. הוא לקוח עסקי, שהיה לו אתר אינטרנט ואנחנו שמשנו מסלקה ללקוחות.

ש. מתי פגשת אותו לראשונה

ת .שנת 2003

ש. הוא הגיע אליך לפגישה

ת. כן , היתה פניה והוא זומן לפגישה.  הוא הסביר את המודל שבו הוא עתיד לעבוד ומי עומד מאחורי החב'. הם התחילו כשטרודל נקודה קום. זו היתה תחילת הפעילות המשותפת, כך הם הוגדרו אצלנו במערכות. כעבור שנה שונה השם לאי סרוויס וזה מחייב רישום מחדש של החב', זה מספרי ספק חדשים, קבלת מסמכים חדשים של החב'.

ש. באיזה תחום החב' עבדה

ת אצלנו היא הופיעה כמכוני לימוד.

ש. יש עוד תחומים שהם דברו איתכם עליהם

ת. היה גם טלמקטינג ללקוחות

ש. היו בקשות שלו אליכם שלא נענו שלא הסכמתם אליהם

ת. כן, היו שתי בקשות במסגרת אי סרוויס לא שטרודל, אחת לאתרי  מבוגרים, כלומר לאתרי פורנו.

ש. השני?

ת. השני, לסלוק את מותג המאסטר כארד, אנחנו סולקים שלושה מותגים, ויזה, דיינרס , ומאסטרכארד. מאסטרכארד, הוא יותר בעייתי והסיכונים הם גבוהים יותר, לא אפשרנו זאת.

ש. אני מחזיר אותך לשנת 2003 מר רבינוביץ הגיע עם עוד משהו לפגישה

ת. אני לא יודע אם לפגישה זו, אבל היה איתו רו"ח, שמעון.

ש. אני מציג לך מסמך אסופה, תסבירי בסדר שלך.

ת. אלו מסמכים שקבלנו מיונתן.

יש מסמך פנימי שלנו, שבעצם כל לקוח חדש שאנחנו קולטים יש סט של שלבים שצריך לעבור אותם.

יש מסמך פנימי, מה סגרנו איתו מבחינה עסקית וניהול סיכונים.

 

עו"ד אסף שיפר: ההתנגדות שלי כללית. בחקירה של העדה, לא ראיתי שהציגו בפניה אף מסמך אחד. היא לא התייחסה לאף מסמך בחקירה. חברי אומר כעת שאלו מסמכים שהיו בחומר חקירה. לא התפללתי שיציגו היום  לעדה מסמכים. זה מפתיע, זה לא קיים בחומר הספציפי של העדה.

החקירה שהכנתי לה מאוד קצרה, ואי אפשר להרחיב חזית.

 

עו"ד פרסקי: יש לי מייל, של העדה שנמצא בחומר החקירה. כל מסמך שנמצא בחומר החקירה הוא פונטציאל להגשה. איני מבין את התממות חברי. אם יש לי מייל, אם יש לי מכתב שממוען לעדה, אך טבעי שהמסמך יוגש באמצעות העדה.

 

החלטה

 

ניתן להגיש את המסמכים וניתן לאפשר להגנה שהות לעיין בהם.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                                

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

המשך חקירה ראשית:

ש. אני מציג לך את המסמך, תתייחסי למסמך.

ת. יש מסמכים פנימיים היות וזה לקוח עסקי חדש , יש כמה מח' בחברה שמעורבות בתהליך. אני סוגרת את תנאים עסקיים, מח' ניהול סיכונים סוגרת את התנאים שלהם.

ש. אני רואה במייל הזה את שמך. מה החלק שאת כתבת

ת. זה מייל שהחל מניהול סיכונים, יש סיכון של ניהול סיכונים בשם שטרודל, אני התייחסתי לכל אחד מהסעיפים הרשומים.  מה שכתוב בהדגשה, זה אני כתבתי.

 

המסמך מוגש בהסכמה ומסומן ת/6.

 

ש. מסמך נוסף שאני מציג לך.

ת. יש כאן אישור מורשה חתימה.

 

עו"ד אסף שיפר:אני מתנגד לשיטה. מציגים אישור מעו"ד.  איך היא יכולה להגיש מסמך זה שנכתב על ידי עו"ד.

 

העדה: אנחנו בנק, מוסד פיננסי מחויב למסור מסמכים שהוא מורשה לפעול בשם החב'. ואלו כללים מאוד אלמנטריים.

 

המשך חקירה ראשית:

ש. איך המסמכים האלו הגיעו אליך?

 

עו"ד זילברשלג:   על המסמך חתום דוד ארנסט, והוא אינו עד במשפט, אי אפשר להגיש  מה שאומר עד אחר.

 

המשך חקירה ראשית:

ת. אני קבלתי את זה ממר יונתן רבינוביץ. הוא אישור מורשה חתימה. שמאשר את מר יונתן רבינוביץ לחתום בשם אי. סרוויס

ש. איך הגיעה אליך המסמך

.ת זה מסמך שאני מבקשת. יש פעולות כספיות שוות. מי יכול לחתום בשם החב', אנחנו מבקשים את זה מכל בית עסק.

 

עו"ד אסף שיפר:אני מתנגד לשיטה שהעדה מקריאה לבית המשפט מה המסמך. לא צריך מסמך. אני חוזר על ההתנגדות שלי.

 

החלטה

האישור מתקבל כראייה לכך שנמסר לעדה במסגרת התנאים לתחילת הפעילות כפי שפורט על ידה. מסומן ת/7.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                               

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

המשך חקירה ראשית:

ש.ת. המסמך הבא הוא הצהרה של יונתן רבינוביץ חתום על ידי עו"ד ארנטס שהוא מיופה כח, חברה שרשומה באנגליה וחב' חוץ רשומה בישראל. הם הגיעו אלי במסגרת מסמכים לצורך תחילת פעילות.

המסמכים הבאים תעודות רישום. גם הגיעו אלי באותו הקשר של התקשרות עסקית.

 

עו"ד זילברשלג:  אנו חוזרים על ההתנגדות. אם בית המשפט מחליט לקבל. שיצויין שזה אך ורק לצורך ההתקשרות.

 

החלטה

 

המסמכים מתקבלים כחלק מהליכי פתיחת הפעילות ולא לאמיתות תכנם ומסומנים ת/8, ת/9.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                                

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

 

המשך חקירה ראשית:

ש.ת. יש כאן מסמך ערבות אישית שיונתן חתום עליו, זה מסמך שאנחנו לא מקבלים אותו מכל בית עסק שעובד איתנו, רק במקרים שמדובר בפעילות חו"ל ושיהיו לנו את כל הבטחונות מבית העסק, מלבד הבטחונות הכספיים אנחנו מחתימים על בטחונות אישיים.

 

עו"ד זילברשלג: יש חתימתו, וכתוב שהמסמך היה אמור להיות חתום בפני משהו וזה ריק, לא ברור בפני מי זה נחתם. איני סבור שהעדה יכולה להגיש את זה.

 

לשאלת בית המשפט:

ש. זה גם היה חלק מהליך פתיחת החשבון

ת. כן, זה אפילו היה מאוחר יותר.

ש. את בקשת את זה ממנו

ת. כן.

 

החלטה

 

המסמך מוגש ומסומן ת/10.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                               

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

המשך חקירה ראשית:

ש. אני מציג לך שני מסמכים.

ת. זה מסמך טכני, הפעילות העסקית של בית העסק. כרטיס לקוח עם מחזורים ורווחים ותנאים מסחריים, איך הוא מקודד שזה עקרוני אצלנו, איזה ענף זה מנפיק הכרטיס בחו"ל רואה.

 

עו"ד זילברשלג: אני מתנגד, המסמך מושחר, והקשר של העדה למסמך שהיא הנציגה של החב' בחברה, היא לא ערכה את המסמך. מאחר שאני רואה שהיא הפיקה אותו, אני לא מתנגד מטעם זה, אולם המסמך חסר חלק לא כתוב וחלק מושחר,אנחנו מבקשים את המסמך המלא.

 

עו"ד פרסקי: העד הקודם אמר שההשחרה היא הרווחים של חב' האשראי.

 

החלטה

 

המסמך מתקבל, בכפוף לכך שאם הסניגורים יעמדו על כך, תתבקש חב' כ.א.ל להציג את המסמך כולל הפרטים המושחרים, לאחר שתינתן לה הזדמנות לטעון לעניין חסיון, אם קיים. המסמך מסומן ת/11.

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

                                                                               

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

 

המשך חקירה ראשית:

ש.ת. מסמך זה כולל מחזורים של חברת אי סרויסס.

ש. מה הקשר שלך אליו?

ת. זה מחזורים, זה מה שאני מסתכלת זה לצרכים שלי. אני הפקתי את זה. אני מזהה את הקוד שלי.

המסמך הוגש וסומן ת/12

 

חקירה נגדית:

ש. אני מבין שאת הכרת את יונתן בשנת 2003 במסגרת הפעילות שלו עם שטרודל.

ת. כן.

ש. החברה עסקה במחשבים?

ת. אני לא זוכרת.

ש. את לא יודעת במה החברה עסקה?

ת. לא זוכרת. אני מנסה לרענן את זכרוני ולא זוכרת.

ש. מלכתחילה הם לא עסקו במה שהם עסקו בהמשך?

ת. היה שם משהו מאוד דומה. יכול להיות שטלמרקטינג אבל אני לא זוכרת.

ש. בחקירה שלך ידעת לספר לחוקרים שבהתחלה היה שטרודל ואז יונתן נעצר על ידי שלטונות המס.

ת. כן.

ש. מאיפה ידעת את זה?

ת. מאיפה ידעתי את זה... ידעתי את זה, יש ידיעה בעיתון ויש תוכנית טלוויזיה כמו כולבוטק כאשר יוצאת ידיעה אצלנו יש מייל על זה, יש שם תלונות של לקוחות על אי קבלת סחורה כאשר יש ידיעה כזו יש פורום כזה נרחב ואני מניחה שאני משם ידעתי וחוץ מזה אני כל הזמן מדברת עם צחי ועם משה רובינשטין ואני מניחה שאני ידעתי מאחד מערוצי המידע הזה.

ש. אם היית מרעננת את זכרונך היית יודעת מאיפה קבלת את המידע ומהיכן?

ת. יש לנו ארכיון אבל מאיפה הגיע האינפורמציה על שלטונות המס לעולם לא יופיע שם. יש שם תנאים מסחריים שסגרנו וכדומה.

ש. המסמכים האלה יצאו מן הארכיון?

ת. כן.

ש. והאי מייל ת/6?

ת. יצא מן הארכיון. כי הוא מדבר על תנאים ועל מה סגרנו עם הלקוח. יש שם דברים מרכזיים.

ש. אז אי מייל כזה את מדפיסה ושמה בארכיון?

ת. כן.

ש. בעקבות המעצר שהיה במס הכנסה קרה משהו לגבי ההתנהלות שלכם כלפיו?

ת. לא זוכרת אבל אני מניחה שהיו ניהול סיכונים הזמינו לשיחה ואם אנחנו בעצם יכולים להמשיך ולעבוד ביחד.

ש. את אומרת בהודעה שהוא הגיע לפגישה נוספת בעקבות הסגירה שלו.

ת. בעקבות הסגירה של שטרודל אני מניחה.

ש. ויצא סיכום שהוא חוזר לעבוד בתור אי סרויסיס?

ת. כן.

ש. יש פה איזה שהוא תיקון של הפרוטוקול החקירה. זה בכתב ידך.

ת.כן.

ש. שורה 8 הכוונה היא שסגרנו את הפעילות העסקית מולו. זה כתב ידך?

ת. כן. הכוונה לשטרודל.

ש. אני מבין מזה שבעקבות המעצר שלו על ידי מס הכנסה סגרתם את הפעילות שלו.

ת. אני לא זוכרת. אני מניחה שכאשר קורה דבר כזה אנו עוצרים פעילות שיש תלונות למי שבסופו של יום יתבע את ההחזר של העסקה.

ש. די לכם בזה שאדם נעצר על ידי רשויות המס כדי לעצור את הפעילות שלו?

ת. זה נכנס אצלנו לפוקוס, בדיקות. אנחנו צופים בכולבוטק ותוכניות דומות, יש מאגר. ברגע שיש אור אדום ואנחנו שמים את החברה בפוקוס.

ש. ת/6, יש רשימה של משימות שצריך לבדוק ואת מה שהבנת מקודם מה שמודגש זה תגובות שלך?

ת. כן.

ש. בין היתר תתבצע בדיקה של האתר שלהם ובמידת הצורך ...

ת. לא אני כתבתי את כל סעיף 5.

ש. זאת אומרת שכתוב תתבצע בדיקה של האתר לא את כתבת ואת לא יודעת אם נעשה?

ת. לא יודעת אם נעשה, אין לי מושג. אני לא זוכרת. אני מניחה שזה נעשה כי אנו עושים את זה בדרך כלל.

ש. סעיף 6 החברה תספק מכתב מעורך דין החברה באנגליה ... זה את כותבת שזה יבוצע תוך שבועיים?

ת. כן.

ש. כל הדברים האלה נעשו באוגוסט 2004?

ת. נכון מאוד.

ש. בעקבות הבדיקות האלה נתתם לחברה לעבוד?

ת.כן.

ש. מה גרם לכם לבצע את כל הבדיקות האלה?

ת. כל חברה  שנכנסת לעבודה מולנו היא צריכה לספק חשבון בנק ומסמכים. חוץ מהמכתב מעורך הדין באנגליה. 

ש. יש פה שני דברים שאני רוצה לדעת אם זה עניין שבשגרה, זה ביקור בבית העסק וכן דרישה שלכם לקבל אישור שהפעילות חוקית על פי החוקים במקום מושבה?

ת. כן. חווה"ד. גם הביקור.

ש. כעובדה אני אומר לך חקירת מס הכנסה החלה רק בנובמבר 2004, עד אז עשיתם את כל הדברים בלי קשר לחקירת מס הכנסה?

ת. אני מניחה שכן. אתה אומר את התאריכים אני מניחה שהתאריכים הם התאריכים אבל אני רוצה להגיד זה לא מחייב שאנו סוגרים חברה אחת ופותחים חברה אחרת. אנו יכולים להתחיל בתאריך גם שהחברה האחרת פתוחה. זה מאוד מקובל.

ש. גם מקובל שמספקים מכתב רשמי שמסמיך אתכם לקזז חובות בין החברות?

ת. כן. ערבות צולבת בעצם. חברה אחת ערבה לחברה השניה.

ש. מה תפקידו של צחי כהנה?

ת. הוא מנהל מחלקת ניהול סיכונים.

ש. מה היתה המעורבות שלו בהתקשרות לגבי הלקוח הספציפי הזה?

ת. בכל אירוע הוא מעורב ברמת הידיעה וההנחיות הלאה. אני לא יודעת כמה הוא היה מעורב במקרה הזה. בכל מה שקשור לאירוע מסוג זה הוא בעצם מנהל הוא המנהל של התחום הזה, זה התפקיד שלו.

ש. שאנו מדברים על אירוע מסוג זה מה זה?

ת. כל אירוע שצריך להפעיל את החוקרים. כאשר אני מקבלת שיחת טלפון מן החוקרים זה אירוע מסוג זה.

ש. למה כאן קבלת טלפון מן החוקרים?

ת. כאשר הם הגיעו הם לא חשפו ממש את ה....

ש. את מתכוונת לחוקרי משטרה?

ת. בשלב מסוים זה היה חוקרי משטרה. כשאני מדברת על חוקרים התכוונתי לחוקרי משטרה.

ש. צחי כהנה היה מעורב פה עוד לפני שהמשטרה נכנסה ועוד לפני שאנשי מס הכנסה נכנסה?

ת. צחי כהנא הוא איש ניהול סיכונים וכל אימת שמעורב הסכם חריג בבית עסק או שכל אימת שמעורב סיכון בבית עסק זה לא בית עסק סטנדרטי, ברגע שיש פעילות ומשהו חושב לנכון לערב מחלקת ניהול סיכונים אז פה הוא נכנס לתמונה. צחי אישר כל בית עסק שהפעילות האינטרנטית שלו מתבצעת מול מחזיקי כרטיסים מחו"ל וזאת בגלל עצם העובדה שאנו חשופים יותר לקנסות ולעסקאות לא טובות שעוברות דרך הרשת העולמית של ויזה ולכן כל בית עסק כזה שנכנס זה תחת הידיים שלו.

ש. אם אני מבין נכון מטבע הדברים אתם חברה שבודקת היטב למי היא נותנת שירותי סליקה.

ת. כן.

ש. ראינו קודם מהמסמכים שהראנו לקודמך שצחי כהנא נתן הוראה לבדוק עם המשטרה  את הפעילות של אי סרויסיס. הידוע לך אם זה נעשה?

ת. לא.

ש. אני מניח שאם המשכתם לעבוד אחרי החקירה ואחרי כל הבדיקות נעשו בדיקות שסיפקו אתכם?

ת. אני מניחה.

ש. הסברת קודם לבית המשפט שבית העסק הזה סווג אצלכם כמכון לימוד?

ת. כן.

ש. אתם ידעתם במה העסק הזה עוסק ואני מניח שגם ראיתם את התוכנית כולבוטק ובכל זאת המשכתם לעבוד עם בעסק?

ת. אני לא יודעת כמה זמן אבל לא סגרנו למחרת.

ש. מר רובינשטין הציג מסמכי ביטול עסקאות. מהמסמכים האלה לטענתו עולה שלפחות בנובמבר 2005 עוד נתתם שירותים לעסק הזה.

ת. אני לא זוכרת מתי הוא נסגר. כאשר עושים חקירה מול בית עסק אין לך חוק שאומר שצריך לסגור. אנו עובדים לפי החוקים של בנק ישראל וארגונים בן לאומים.

ש. הסברת קודם שהוא פנה אליך בעניין של שירותים למבוגרים וזה לא הסכמת לעשות נכון?

ת. כן.

ש. כלומר, יש לכם שיקול דעת כאשר אתם רואים במקום לא בסדר, לא מוסרי לא חוקי אתם לא נותנים שירותים?

ת. לגמרי לא. אנו סולקים הרבה מבוגרים בכל העולם, אנו עושים אתרים בסיכון גבוה, כל דבר שהוא חוקי ויש לנו עליו חווה"ד  משפטית. יש לנו שיקול דעת אם כן לבצע את זה או לא. יש כאן הרבה אלמנטים של ניסיון.

ש. מזה אני מסיק שלא נתתם לשיטתך לפתוח אתרי פורנוגרפיה כי זה לא חוקי?

ת. לא כי זה לא חוקי.

ש. אלא?

ת. אני מקבלת הרבה פניות לעשות אתרים של פורנוגרפיה ואני אקבל את מי שיכול לעשות את זה בצורה מקצועית וטובה.

ש. מה שאני מבין, לפי מה שאמרת שאתם לפחות עד התאריך נוב' 2005, ראיתם בפעילות שלו כפעילות חוקית?

ת.  אני מניחה שאתה יודע לדוגמא כל המסע של צד מכשפות בארה"ב נגד הימורים. אנשים נעצרים על ימין ועל שמאל וגם בעלים של קזינואים וכולם עובדים עם ויזה ומאסטאר כארד.

כל מה שקשור לחוקי ולא חוקי, חברי שנמצא מאחורי יוכל לענות יותר טוב ממני

ש. למיטב ידיעתך רשויות החוק בישראל, לא פעלו בדרך כלשהי  בחב' שאת מייצגת.

ת. לא אוכל לענות לך על כזה דבר.

ש. האם ידוע לך שבארץ להבדיל ממה שספרת על חו"ל, משטרת ישראל, הודיעה והזהירה את חב' האשראי מלסלוק עסקאות להמורים באינטרנט.

ת. אנחנו עומדים לפי מגבלות קפדניות

ש. אני מחזיק פה מאמר מעיתון גלובס שנכתב שם המשטרה פנתה לחב' כ. האשראי, שכל שת"פ עם חברות המארגנות הימורים באינטרנט מהוות עבירה פלילית ועליהם לחדול מכך. האם קבלת אזהרה שכזו

ת. אני לא יכולה לענות על כזה דבר. אני בסחר ולא בניהול סיכונים.

 

חקירה חוזרת: אין.

 

עו"ד פרסקי: הגענו להסכמה שמייתרת את עדותו של מר איתן פריימן. 

 

האיש הוא ס/ מנהל סניף גאולה בבנק לאומי. מוסכם כי  לאי.סרוויס יש חשבון בנק בסניף זה.  74200. מורשה החתימה היחיד של החב' לעניין החשבון הוא מר יונתן רבינוביץ'. הוא אינו מעיד על זהות הבעלים של החב', רק על זהות מורשה החתימה.

 

עו"ד שולמית שיפר:  מאשרת את ההסכמה.

 

רפ"ק  אייל פטרבורג לאחר שהוזהר כחוק:

 

חקירה ראשית לעו"ד פרסקי :

ש.ת. בתקופה הנדונה הייתי ראש צוות במפלג עבירות מחשב ביאח"ה. כיום משרת ביחידת לה"ב 433.

ש.ת. אני גביתי את שתי ההודעות שאתה מציג לי.

 

ההודעות מוגשות ומסומנות ת/13, ת/14.

 

ש. אני מציג לך מסמך מלווה בדיסק.

ת. זה דוח על פעולה שביצעתי של בדיקת התקן דיסק און קיי – זכרון נייד. עם ממצאים שמצאתי בדיסק און קיי. והעתקתי לתקליטור שמצורף לדו"ח.

 

עו"ד זילברשלג: אנו לא נתנגד להגשה ככל שהפעולות מתייחסות לדברים שעשה העד. אנו מתנגדים לכל מה שקשור לאמתות התוכן, העד קבל את ההתקן מעד אחר, שפרן אודי, שהוא הוציא את זה ככל הנראה ממעטפה אחרת. אנו מסכימים רק לחוליה שמתייחסת לעד זה.

 

המסמך מתקבל בהקשר שתואר על ידי העד ומסומן ת/15.

 

המשך חקירה ראשית:

ש. מסמך הבא

ת. זה דו"ח על פעולה שבצעתי עם איש מעקב טכני – מ"ט, אחראי על ההקלטות.  הגענו למשרדי חב' פד-אקס בפתח תקווה. ביחד עם ישי בקשתי ממנו לצלם מס' פריטים של חבילה שמוענה לחו"ל הצילומים נמצאים על התקליטור, בחבילה היו ממצאים שקשורים לחקירה. ציינו איזה פרטים היו בחבילה.

 

עו"ד זילברשלג: אנו נסכים להגשת הדברים. מתנגדים לעדות שמיעה, ושהדברים מסומנים כפי שמופיעים בזכ"ד שאין פרטים נוספים שלא מסומנים.  

 

המסמכים מוגשים ומסומנים ת/16.

 

המשך חקירה ראשית:

ש. אני מציג לך מסמך נוסף

ת. זה דוח הפעולה שבצעתי. גלישה לאתר של שקשור למשרד החינוך הבריטי, יש רשימה של מוסדות אקדמיים שמורשים בברטניה. מכללות ואוניברסיטאות שמוכרים על ידי מ. החינוך. מתוך אותה רשימה, ניסיתי למצוא אם יש אוניברסיטה שמיוחסת לנאשם ולא מצאתי.

 

מוגש ומסומן ת/17.

 

ת. זה דוח על פעולה שבצעתי גלישה לאתר שמתיימר להיות אתר רשמי והוא פקיטבי כמו האוניברסיטאות שכביכול מוכרות ושם נמצאו אזכורים לאותן אוניברסיטאות ומכללות פיקטיביות באתר הפיקטיבי הזה. כתובת האתר כפי שמפורט: אקו.

 

מוגש ומסומן ת/18.

 

ש.ת. זה מסמך של החתמה של עדה בשם: ליבה טרפידו. הסכמה שלה לחפוש במחשב ללא עדים.

 

מוגש ומסומן ת/19.  

 

ש.ת. זה זכ"ד של שיחה עם אחיו של הנאשם שהודיע שהוא לא יוכל להגיע במועד מסוים ויגיע ביום אחר.

 

מוגש ומסומן ת/20.

 

ש.ת. דו"ח על פגישה וזכ"ד עם נציגי שגרירות ברטניה בישראל, והציגו להם חותמות שהתימרו להיות חותמות של שגרירות בריטניה.

 

עו"ד זילברשלג: מסכים להגשה בכפוף לעדו תשמיעה.

 

מוגש ומסומן ת/21.

 

ש.ת. בדיקת מחשבה של פייגי פסטל, הבדיקה נעשתה עם בעלה.

 

עו"ד זילברשלג: מסכים בכפוף  שאם היה צו בכניסה או חדירה למחשב, אנו מבקשים לקבל העתק.

 

מוגש ומסומן ת/22.

 

דו"ח חיפוש עם שתי צורפות מוגשים בהסכמה ומסומנים ת/23.  בכפוף לשמירת זכות הסניגורים לחקור נגדית את עורכי המסמכים.

 

 

 

 

חקירה  נגדית לעו"ד  אסף שפי :

ש. ת/16. יש שם פעולות שבצעת בפד אקס. אני מבין שלא בצעת חקירה במקום.

ת.לא. לא שזכור לי

ש. היה לך צו לבצע חפוש במחשב של פייגי

ת. לא זוכר.

ש. לגבי טרפידו, בצעת אצלה חפוש, והצגת מסמך הסכמה ובחקירה היא אמרה שזה אינו המחשב שלה ולכן אין לה התנגדות לחפוש

ת. אני לא זוכר, אבל נגבתה ממנה עדות במשרד אצלנו.

ש. האם יש זכ"דים נוספים חוץ ממה שהוצג לך

ת. יכול להיות

ש. אני מציג לך זכ"ד. האם אתה כתבת אותו

ת. זו חתימתי ואני זוכר שנפגשתי עם אביבה לי אצלי במשרד.

 ש. חקרת אותה

ת. תחקרתי אותה בעל פה

ש. תחקרת אותה בעל פה, לגבי טרפידו

ת. כן.

ש. היא טענה בפניך שהיא התלוותה ליונתן לפגישה בביתה של גב' טרפידו

ת. כן.

ש. זה היה בקשר לדרישה של יונתן לקבל 1,000$, נכון?

ת. לא. כתוב פה דברים אחרים, בסעיף 4 שהיא הגיעה לביתה של ליבה עם יונתן שבקש ממנה לחזור לביתה ולשלם 1,000$ על כך.

 

מוגש בהסכמה ומסומן נ/1.

 

ש. בנוסף בצעת תצפיות על העסק של יונתן

ת. אני אישית כן. היה אירוע שבצעתי תצפית על הכתובת הישנה של העסק, חבצלת.

ש.אתה זוכר מה חפשת ומה מצאת

ת. רציתי לראות אם העסק פעיל. הוא היה פעיל. ראינו שם שניים או שלושה מעורבים שאחת מהן פגשתי במסילת ישרים כפקידה. ראינו שהעסק פעיל, שמענו פלאפונים. עשו פעולות בתוך הדירה. זה מה שראיתי מבחוץ

ש.  אמרת שעשית בדיקות באתרים, מחשבים והתכתבת עם אנגליה. והפנת את בית המשפט לאתר בשם : אקו. http://www.echoe.org/.

ש. מהבדיקות שערכת נתת דעתך לסיומות של האתרים שמוכרים באנגליה

ת. לא זכור לי במיוחד

ש. אני אחדד, אני בור שסיומות של מוסדות באנגליה מסתיימים ב- AC- אקדמיה.

ת. כן

ש.את המוסדות שאתם  מייחסים לנאשם באינטרנט הסיומות שלהם לא היו AC.

ת. יש סיומת של המדינה גם, זה היה אחד לפני הסיומת.

ש. בסיומות שבהם השתמש הנאשם היה סיומת של ORG.

ת. אבל באתר אתה רואה שנכנסת לאתר של אוניברסיטה כביכול.

 

חקירה חוזרת לעו"ד פרסקי:  אין.

 

 מאיר חיון לאחר שהוזהר כחוק:

 

חקירה ראשית לעו"ד פרסקי :

ש.ת. אני רפ"ק, עו"ד. אני ראש צוות החקירה בחקירה זו הייתי חוקר תחת רפ"ק אייל פטרבורג.

ש. אני מציג לך את האסופה הבאה.

 

עו"ד זילברשלג:  אנו מסכימים להגשת המסמך והתכתובת הנלוות לו מבלי להסכים לגבי תפיסת המחשב או תפיסת מסמכים אחרים שאינם מצויים כאן עכשיו באמצעות המסמכים האלו. 

 

ת. זה חומר שהוצא מהמחשב ואני הוצאתי אותו.

 

בהסכמה מוגשת האסופה ותקליטור מסומנים ת/24.

 

עו"ד זילברשלג: לגבי המסמך הנוסף הזה, זה דו"ח שנערך לא על ידי העד. למסמך לא צורפו המסמכים הרלוונטים. אני מסכים להגשה בהסתייגות שזה לא מכשיר מסמכים אחרים שאמורים להיות קשורים.

 

עו"ד פרסקי: יש פה מדפסת או מחשב, שנמצאו במקום מסוים, שנמצאים במחסן של יאח"ה.  אנו לא רוצים שאנחנו רוצים להביא את המחשב ולומר שהמסמך הוא אותו חפץ שנמצא ביאח"ה.

 

דו"ח חפוש וצרופותיו מוגשים ומסומנים ת/25.

מסמכים נוספים מוגשים בהסכמה ומסומנים ת/26, ת/27, ת/28.

 

חקירה  נגדית לעו"ד אסף שיפר:

ש. ת/28 זה אי מייל שמתייחס לאותן חותמות.

ת. כן. אני לא זוכר לאיזה חותמות. אני מפנה לעמוד השני בת/28.

ש. עד כמה שאתה מכיר את התיק משהו עשה שימוש בחותמות

ת. אני לא סייעתי בחקירה אלא רק בשלבים. אני לא בקיא בפרטים.

ש. אתה אישית, בכפוף לזה שאתה לא בקיא בפרטים

ת. אני לא מכיר, למרות שבמייל כתוב שכן היה שימוש.

ש. מי הציג להם את המסמכים האלו

ת. אני לא יודע

ש. זה מעבר לחקירה שחקר אייל.

ת. אייל לא חקר איתי

ש. מסמך ת/27. מתי בצעתם את החפושים במחשב.

 ת. (מעיין),  לדעתי כל אחד עשה באופן עצמאי, לי אין בקרה מתי כל אחד עשה, אני יודע מתי עשיתי אני וזה רשום בדוח ויש תאריך.

ש. קבלתם אישור להחזיק את המכשירים ואתם מתבקשים לא לעשות שימוש עד החלטת בית המשפט.

ת. אני לא רואה שזה  רשום אלא משהו אחר. אני מסיק מהכתוב שאין שום בעיה שנעשה את זה כל עוד יתמלאו התנאים, שיעשה על ידי  התנאים בדין.

ש. תסביר מה זה חדירה נמשכת.

ת. החוק לא מגדיר מהי חדירה, אנו מגדירים לבית המשפט לדוגמא פעולה של כיבוי או הפעלה של מחשב, לא יפסקו את החדירה וינתן לנו 30 יום לביצוע החדירה.

ש. אתה ראית בעיניך מסמך כלשהו עם חותמת של שגרירות בריטניה בארץ

ת. לא זכור לי.

ש. אני אומרת שלא ראית

ת. לא זוכר. ייתכן שלא ראיתי

 

חקירה חוזרת לעו"ד פרסקי :  אין.

 

אהוד שטרן  לאחר שהוזהר כחוק:

ש.ת. אני קצין במפלג עבירות מחשב, חוקר, הייתי חלק מצוות החקירה בזמן החקירה הסמויה.

ש.ת.אני ערכתי את המסמך שאתה מציג לי.

 

עו"ד זילברשלג:  המסמך מאוחר להגשת כתב האישום ואנחנו לא מכירים אותו.

אנחנו לא מסכימים לפעולות שלא נעשו על ידי העד עצמו.

 

עו"ד פרסקי: המסמך הועבר להגנה סומן במפתח תיק 8. הוא מסומן תק"שב, המדיה האלקטרוני הועתקה באפריל או סוף מרץ 2007. אפשר למצוא לזה תיעוד בפרוטוקולי בית המשפט.

 

עו"ד זילברשלג: אנו מסכימים להגשה לגבי פעולות העד עצמו.

 

 המסמך מוגש בכפוף לסייג של עדות שמיעה ומסומן ת/29.

 

 

המשך חקירה  ראשית:

ש. אני מציג לך מסמכים נוספים.

 

עו"ד זילברשלג: אנו מסכימים להגשה, אבל לגבי דוחות החפוש בכפוף לכך שיוצגו צווי חפוש, בכפוף לכל עדות שמיעה לגבי פעולות שבצע העד בלבד.

 

המסמכים מוגשים ומסומנים ת/30, ת/31,ת/32, ת/33, ת/34, ת/35, ת/36, ת/37.

 

חקירה נגדית לעו"ד אסף שיפר:

ש. אני מפנה אותך לת/37.

ת. לא אני ערכת את החפוש ברכב, אלא עיינתי במה שנתפס

ש. מאיפה הוצאת את המסמכים?

ת. קבלתי מעטפה לידי.

ש. איזה מעטפה, לא רשום מס' מעטפה שמשם הוצאת את המסמכים

ת. נכון

ש. אתה יודע אם היה צו חפוש

ת. היה צו חפוש לבית והוא תקף גם לאוטו

ש. היה צו חפוש לבית והוא נעשה ג םבאוטו.

ת. אני לא הייתי בחפוש.

ש. אתה מספר שהיו מסמכים באוטו זה ספורים בת/31, לא היית בחפוש הזה

ת. אני לא הייתי בחפוש הזה.

ש. אין לך ידיעה אישית על חפוש באוטו

ת. הידיעה שלי נובעת מהצוות שעשה את החפוש

ש. מי מסר לך את המסמכים

ת. ראש הצוות, למיטב זכרוני. אייל פטרבורג

ש. הוא לא עשה את החפוש שם בעצמו

ת. נכון

ש.אנחנו שומעים כעת שאדם שלישי נתן לאייל את המסמכים

ת. נכון

ש. ואין מעטפה מסומנת.

ת. אני לא יודע, אצלי אין ציון. אין מעטפה שמגיעה למשרד בסופו שלך חפוש ואינה מסומנת. אבל אני לא רשמתי

ש. אתה מייחס במסמך מסמכים שהגיעו מארה"ב, מאיזה מעטפה הם

ת. לא כתוב.

ש. מסמכים מארה"ב לא הגיעו עם צו חפוש או עם מעטפה מסומנת.

ת. אני לא יודע איך הם נתפסו,  מן הסתם הם מסומנים ולא ציינתי מאיזה סימון היה על המעטפה

ש. לנו אין דרך לדעת איך המסמכים הגיעו

ת. יש דרך. אבל לא מהמסמך הזה.

 

חקירה חוזרת לעו"ד פרסקי : אין.

 

ירון בן צבי  לאחר שהוזהר כחוק:

 

חקירה ראשית לעו"ד פרסקי :

ש. אלו מסמכים שאתה ערכת.

ת. כן.

 

מבקש להגיש 3 הודעות של העד בהסכמה.

 

המסמכים מוגשים ומסומנים ת/38,ת/39, ת/40.

 

בהסכמת הצדדים מוגשים המסמכים הבאים:

דו"ח חפוש ושתי צרופות מוגשים ומסומנים ת/41.

דו"ח בדיקת מחשב נייד כולל תקליטור מוגשים ומסומנים ת/42.

כל הצרופות לדו"ח זה מסומנים ת/42 א'.

מסמכים נוספים מסומנים ת/43 – ת/52.

זכ"ד וצרופותיו מסומנים ת/53, ת/53 א'.

דו"ח חפוש מוגש ומסומן ת/54.

זכ"ד וצרופו מוגשים ת/55.

דו"ח שיחת טלפון מוגש ת/56.

 

חקירה  נגדית לעו"ד אסף שיפר:

ש. מה הכשרתך במחשבים

ת. החל מתואר ראשון במדעי המחשב, אח"כ עשיתי מס' הכשרות, בארץ ובאקדמיה של ה- F/B/I השכלה פורמלית והלא פורמלית יותר רחבה.

ש. החקירה הזו נפתחה על ידי שוטר בשם יובל שטרית.

ת. הוא גבה עדות ראשונה.

ש.  אתה רכזת את החקירה בתיק זה

ת. לא . לא הייתי ראש צוות חקירה

ש. אבל עשית פעולות

ת. הייתי חרוץ

ש. את פעולות משטרת ירושלים ראית

ת. כן

ש. במסגרת החקירה של שטרית יובל, מציג בפניך חקירה של יחזקאל ארנון מיום 14.12.04, אתה מכיר אותה?

ת. (מעין). כן.

ש. כנ"ל מציג בפניך חקירה של ארנון מיום 15.12.04

ת. כן.

ש. החקירה הזו התנהלה בתחילת הדרך על ידי משטרת ירושלים.

ת. לא. מחוז ש"י. יובל שטרית משרת במחוז ש"י. זה מחוז יהודה ושומרון.

ש. היא התבססה על מידעים שהיו לכם על כל מיני אנשים שעסקו בתחום.

ת. לא יודע. זו חקירה  שלהם.

ש. על בסיס החומר שהועבר לך שכולל את החקירות האלו.

ת. אני קבלתי את החקירות האלו

ש. בין היתר בהודעה זו מיום 15.12, נשאל לפרט את האנשים שמאחסנים אצלו אתרים של אוניברסיטאות

ת. כן.

ש. הוא נוקט שורה ארוכה מאוד של אנשים שאחד מהם הוא יונתן רבינוביץ.

ת. כן.

ש. מה המקצוע של יחזקאל ארנון

ת. בעל חברה לאחסון אתרים.

ש. הוא מאחסן את כל האתרים של "אוניברסיטאות".

ת. אם זה מה שכתוב כן.

ש. אני מציג לך מסמך של יחזקאל ארנון, שהוא מחזיק אתרים של אנשים שמחזקים אתרים פיקטיביים של אוניברסיטאות.

ת. אני מבקש למקד את השאלה

ש. חקרת אותו על זה

ת. כן. לא כל האוניברסיטאות.

ש. הוא אשר לך שהוא מחזיק את האתרים

ת. של יונתן כן.

ש. ושל האחרים

ת. אני צריך לראות את החקירה ,אני לא זוכר, זה לפני שנתיים. מה שאתה מציג לי זו לא החקירה הזו.

ש. אני מציג לך חקירה נוספת.

ת. נכון.

ש. חוץ מזה היה בפניך את הפירוט שהעביר לך שטרית ממחו"ז ש"י.

ת. כן

ש. בין 12/04 עת הוא נחקר על ידי מחוז ש"י בינואר 2006 עת אתה התחלת לחקור אותו, כיצד קרה שהחקירה עברה לידך?

ת. מפאת נפח התיק המסתמן, הוחלט במחוז ש"י שהם לא יכולים לעמוד בחקירה והם החליטו להעביר את התיק ליחידה הארצית לחקירות הונאה.

ש. איך זה הסתמן שיש נפח חקירה ארוך.

ת. אוסיף, לא רק נפח החקירה, הסיבה העיקרית שהיו מעורבים בחקירה מחשבים, וזו אני מתקן, היתה הסיבה העיקרית שהתיק עבר אלינו.

ש. מחומר שיש בידי, כל עוד התיק היה במחוז ש"י הוגשו בקשות, נתנו צווי תפיסה, פנו לקבלת סיוע בחו"ל, פעולות נוספות שנעשו על ידי ימ"ר ש"י.

ת. כן.

ש. במסגרת דברים אלו, החקירה והמסמכים והבקשות מחו"ל ידעו כי מדובר במחשבים, מדוע בכל זאת פעולות החקירה נעשו במחוז ש"י.

ת. לא יודע, תשאל אותם

ש. מתי התיק הועבר אליכם.

ת. לא זוכר. יש יומן חקירה והוא מצולם.

ש. אתה זוכר מתי התחלת בתיק

ת. לא זוכר. תראה לי את המסמך הראשון שלנו ואני אראה.

(מעיין), על פי חומר החקירה שאני מעיין בו, הפעולה הראשונה שבוצעה ביאח"ה היתה בסוף חודש מאי 2005.

 

עו"ד פרסקי : איני יודע מה כיוון חברי, הוצאתי מסמכים של שוטר בשם יואל שפנר, ייתכן שיש מסמכים מוקדמים ממה שענה העד. אם זה יהיה משמעותי. אני אמצא את התאריך.

 

ש. אתה יכול להראות את מסמך ההעברה הזה.

 

עו"ד פרסקי: יש תרשומת פנימית של שתי יחידות משטרה של מי שיטפל בתיק, זה אינו חומר חקירה.

 

עו"ד שולמית שיפר: איש משטרה בשם שטרית, חקר אדם בשם ארמון שמחזיק במחשבו אתרים של הרבה מוסדות שקשורים לתחום. העד התחיל לטפל רק בנאשם שבו אנחנו מטפלים הוא הזניח לפחות עד 6/07 את האחרים.

 

העד: כל קבלת ההחלטות היתה מדרגת ראש המפלג ועד ראש היחידה.

 

המשך חקירה נגדית:

ש. המפקדים הנחו אתכם לעסוק בשלב הראשון בחקירה בדברים שנוגעים לנאשם פה.

ת. לא. בשלב הראשון חקרנו לרוחב

ש. יש שלב שבו  הפכתם מרוחב למחודד

ת. מסכים.

ש. מה השלב שבו עברתם מעבודה רוחבית לנקודתית נגד הנאשם?

ת. כשראינו שנפח העבודה הוא עצום, החלטנו בשלב הראשון, להתמקד ממי שעולה מחומר החקירה שהוא הכי גדול בארץ.

ש.  איך זה עלה

ת. זה עלה מחומר חקירה.

ש. אני מציג בפניך רשימה שבה יש שמות של "שחקנים" בתחום. שמות של רבים אחרים עם כתובות שונות. מדוע החלטת על הנאשם.

ת. אתה מראה לי מסמך אחד מקלסר שלם. אם תציג לי את כל החומר אני אראה לך.

ש. אתה זוכר דברים מסויימים.

ת. לא זוכר כעת. כל הישיבות בתיק זה, נעשו לא היו בו החלטות חפוזות, ברמה של ראש המפלג עד ראש היחידה.

ש. האם החליטו להתמקד דווקא בו בגלל תכנית כלובטק?

ת. אני אענה לך על השאלה. חקירה של יחזקאל ארמון על ידי. שאלתי כמה אתרים של אוניברסיטאות אתה מאחסן והוא עונה שיונתן הוא הכי גדול בארץ ומתכוון להתרחב. הוא מפרט נתונים לגבי יונתן. זה אינדיקציה שאומרת שיונתן הוא הכי גדול בארץ.

ש. האם למיטב ידיעתך ננקט הליך נגד ארמון

ת. לא יודע.

ש. האם אתה יודע אם העברת המלצה להגיש כתב אישום

ת. לא זוכר.

ש. לפי החומר שקראתי, ארמון מאוד מעורב. כי הוא יודע, ויש לנו כאן הוא צייר ציור על מה שקורה בעסק. מציג  בפניך בחקירה ביום 11.7.06 את המשרדים של יונתן.

ת. כן, אחד המשרדים של יונתן.

ש. יש משהו שלכאורה טוען שהוא מצוי בעסק, נותן בלי סוף אינפורמציה.

ת. כן

ש. הוא לא עד

ת הוא נחקר באזהרה.

ש. באחד המקרים, שהיה מקרה שהוא סרב לחתום כי התברר לו שהוא נחקר באזהרה. אני מציג בפניך מזכר שנערך על ידך.

ת. נכון.

ש. לפי מה שהאיש אמר לך, הממונים עליך קבלו החלטה שהם עוזבים.

 

עו"ד פרסקי: חברי מטעה את העד, הוא אמר שתוך שהוא מרפרף בצורה ספונטאנית הוא ראה. חברי לא שאל את ראש הצוות שהעיד.

 

ת. אני אפנה אותך לראש הצוות ומעליו, ראש המפלג וראש היחידה .

ש. הם החליטו להתמקד ביונתן רבינוביץ

ת. כן.

ש. אני מציג לך חקירה משנת 2.1.06, שם המודפס רס"ל יובל שטרית. מדוע מחקת את שמו ורשמת את פרטיך

ת. חקרנו על גבי מחשב של ימ"ר ש"י. רק אני ואודי. מופיע בתבנית שמו של רס"ל יובל שטרית בשלב מסוים ראינו את זה ומחקנו.

ש. איך זה מסתדר עם הטענה שלך קודם,  שהיתה העברה מסודרת ממחוז ש"י ליחא"ה בשלהי 2005.

ת. מטעמים שלנו החלטנו לעשות את החקירה בימ"ר ש"י. אנחנו עושים את זה מדי פעם, חוקרים חשודים ביחידות אחרות.

ש. לאחר אותה החלטה להתעמק בענינו של מר יונתן רבינוביץ', הגשתם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

ת. כן.

ש. האם  ידוע לך אם נקטתם צעדים דומים נגד משהו אחר מאלו שמעורבים בתחום?
ת. לא ידוע לי. בתיק הזה. הוא הועבר כמות שהוא לפרקליטות. אני לא מוכן לפרט לגבי חקירות שמתנהלות כעת ביחידה אם בכלל.

ש. האם הוגשו כתבי אישום למיטב ידיעתך

ת. על ידינו מתיקים שהוצאו על ידינו לא הוגשו כתבי אישום.

 

עו"ד פרסקי: הוגשו מס' כתבי אישום, וחלקם בתהליך של שימוע, חברי יכולים לקבל ממני פרטים.

 

ש. כל החומר שנתפס על ידי מס הכנסה הועבר אליכם.

ת. לא זוכר.

ש. הבקשה הראשונה שהכנסת  לצו חפוש של פד אקס, מתאריך 14.12.05 .

ת. אני לא יודע אם זו הראשונה.

ש. תסביר לנו מדוע כתוב שאתה מצהיר כי מתנהלת חקירה בקשר להפצת פדופליה בבקשה

ת.אנחנו מתעסקים הרבה עם פדופילה, מאחר שהתשמשנו עם אותם תבניות.  טעיתי והשארתי את התבניות  של הצו הקודם.

ש. כלומר, הנאשם או הנאשמים לא חשודים בהפצת תועבה

ת. לא. הוא לא הואשם בחקירה. ועד שלא קבלתי טלפון מעו"ד פרסקי לא ידעתי וזה קורה בהרבה תיקי םאחרים.

ש. היות ובית המשפט נעתר לבקשה, על בסיס החומר שנתת לו נתן צו

ת. לבית המשפט כשאתה מגיע לשופט מגיש צו שיפוטי, אתה מסביר בגין מה אתה מבקש את הצו, ברוב המקרים בית המשפט מסתכל על ההחלטה ולא על הבקשה.

ש. זה לא קשור למנדרוביץ', הפדופיליה

ת. לא. לחלוטין.

 

 בקשה וצו חפוש מוגשים ומסומנים ת/2.

 

ש. חקרת את משה רובינשטין

ת. כן.

ש. מבחינתכם, לא היתה לך בעיה עם הפעילות של ויזה

ת. מה שאמרתי לו רשום בתיק.

ש. התייחסת להסכם עם טורפידו באנגלית

ת. אם תראה לי אותו אני אזכר.

ש. חקרת את גב' טורפידו בעניין של איומים

ת. אם תראה לי את החקירה אני אזכר.

ש. חקרת את ביבר ביוני

ת. כן.

ש. מתי התחלתם לחקור אותו

ת. כמה חודשים לפני כן.

ש. זה נכון שהוא התעסק באותו תחום

ת. כן. הוא מוכר דיפלומות כמו יונתן. אם הוא יותר וותיק, אני לא יודע.

ש. אני מראה לך הודעה שמשנת 98, הוא סוכן מכירות.

ת. כן.

ש. בתיק זה חקרת 19 עדים. היית מאוד מעורב בתיק

ת כן.

ש. האם ראית מסמך שעולה ממנו שנעשה שימוש באותן חותמות של השגרירות הבריטית?

ת. לא זוכר.  זה שהייתי מאוד מעורב בתיק, לא הייתי מעורב בכל עד המוצג האחרון.

ש. אתה חקרת את מאיה נדרה

ת. לא יודע, תראה לי.

ש . היא טוענת שהיא לא ידעה שהחותמות היו שם.

ת. תראה לי. (מקריא מהחקירה).

ש. אשרת שאת החותמות שהיא טוענת שהיא  השתמשה והם לא של השגרירות.

ת. היא אומרת שהיא השתמשה בשתיים שאינן אלה של השגרירות.

 

שני מסמכים מוגשים ומסומנים נ/3, נ/4.

 

ש. חקרת גם את אפריים גוטליב

ת. כן. הוא כתב את התוכנה של יונתן.

ש. הוא אמר לך : מנדרוביץ מכיר את ביבס הכי טוב, יונתן לא יכול לנהל קיוסק

ת. כן. זה כתוב

ש. בדקת מה מנדרוביץ עשה בעסק

ת. הוא נחקר, הוא היה מנהל המשמרת של יונתן.

ש. לגבי שהוא יודע הכי טוב מה לעשות, בדקת

ת. לא חקרתי את כל העובדים מה הוא עשה הכי טוב.

ש. יש טענה של העד, שיונתן לא יכול לנהל קיוסק, מי שמכיר ויודע זה אותו מנדרוביץ

ת. אני אחזור על התשובה. ליונתן היה עובד מצוין בשם מנדרוביץ שהיה מנהל משמרת בכיר וקבל שכר מיונתן.

ש. אותו מנהל משמרת בכיר

ת. הוא אמר שיונתן הבוס שלו

ש. אם אני אומר לך שמנדרוביץ הוא בעל הבית והוא האחראי על העסק?

ת. גוטליב אומר שמנדרוביץ מכיר את העסק הכי טוב כי הוא שורץ שם. גם אני כשמגיע שוטר חדש לעבוד, אני מסביר לו את העבודה, אבל אני עדיין לא מפכ"ל המשטרה.

ש. לאחרונה התברר מהעיתונות, שמנדרוביץ נעצר והוא שנים משתמש בתעודות ד"ר וכו' שלא נכונים

ת. אני קראתי בדיוק כמוך בעתון , לא חקרתי אותו. זה לא תיק שלי.

ש. קראת שהוא הציג עצמו עשרות שנים כד"ר.  הבת שלו עבדה בעסק

ת. כן

ש .היה לה גם תפקיד בעסק

ת. כן. אני לא יודע אם חשוב

ש. להוא היה תפקיד בעסק, מנדרוביץ עשרות שנים.

ת. אתה יודע מה זה עיתונות. מה השאלה.

ש האם אתם לא חושבים לבדוק אם מנדרוביץ צריך לעמוד לדין.

ת.  למיטב זכרוני בין שאר התפקידים של מנדרוביץ היה להסביר לעובדים איך לדבר בשיטת הטלמרקטינג, לסדר את המשמרות ולפקח על העסק.

ש. ביום 15.11.06 שחקרת את גוטליב, בעמ' 3, הוא מדבר אתך שהחלו איומים על החיים שלו. הוא ממשיך לעבוד איתם והם דברו לא יפה ורצו להיפגש. הוא המשיך לעבוד איתו אחרי זה?

ת. לפי מה שכתוב פה, לא נראה לי שהוא המשיך לעבוד איתם אחרי זה.

ש. ביום 15.11  זה היה אחרי הפשיטה של מס הכנסה. עד מתי הוא עובד אצל יונתן?
ת. לא יודע. אני מבקש שתראו לי.

ש. מה קרה שאחרי החקירה והוגש כתב אשום, עוד פעם חקרתם את יונתן בעניין הזה?

ת. אני יכול לשער, אני לא זוכר, אולי השלמות חקירה.

ש. השלמת חקירה בקשר לאיומים?

ת. אני לא זוכר. אם זו השלמת חקירה, השאלות מכוונות.  אם זה אחרי הגשת כתב אישום ברור שזה לא ביוזמת המשטרה.

ש.   מתי גוטליב הפסיק לתת שירותים.

ת. אני מעיין בהודעה שלו. סוף שנת 2005. הוא מתאר שיונתן התקשר אליו ואח"כ שמעון התקשר והוא לא ענה לא. הוא אמר שהוא יתחבר בערב לראות מה עם התוכנה. אבל הוא לא אמר שהוא באמת התחבר. אני מבין שהוא לא המשיך לעבוד כי הוא לא ענה ליונתן.

 

חקירה חוזרת לעו"ד פרסקי:

ש.ת. לעניין החותמות של השגרירות הבריטית, שאלתי אותה:מ י אמר לך שהחותמות בשביל לגליזישיון והיא אמרה שאן מרי אמרה.

 

שאלות ברשות לעו"ד אסף שיפר:

ש. לגבי איזה חותמות.

ת. לגבי החותמות שאמרו לה קודם.

 

שולמית בראון לאחר שהוזהרה כחוק:

 

חקירה ראשית לעו"ד פרסקי :

ש..ת אני עובדת בחב' 013- ברק. היום נטוויזיון, מנהלת צוות מניעת הונאה.

ש. עבדת מול חב' אי. סרוויס

ת. הם לקוחות של החב'

ש. מול איזה אדם עבדת

ת. אני אישית לא עבדתי מול אף אחד, לא היה לי אינטרקציה מול אף אחד

ש. אני מציג לך מסמכים.

ת. אלה מסמכים שהוצאתי מתיק לקוח במחשב, שהיו סרוקים ומצורפים לתיק, יש הזמנות  של שירותים מהחב', יש חוזה.

ש. מי חתום על המסמך הזה?

 

עו"ד אסף שיפר: אני מתנגד לשאלה.  הוא לא יכול לשאול אותה מי חתום, היא לא גרפולוגית.

 

עו"ד פרסקי: אני מבקש להגיש את המסמכים.

 

עו"ד שיפר: אני מסכים התאם להחלטה לגבי רשומות מוסדיות.

המסמכים מוגשים ומסומנים ת/57-ת/66

 

שני מסמכים נוספים מוגשים ומסומנים ת/68, ת/67.

 

ש. ציינת במשטרה  שמר גדליה לבון ביקר בחוות השרתים . שלכם את יודעת מי זה גדליה לרון.

ת. לא.

ש. איזה עוד אנשים מטעם החברה ביקרו בשרת.

ת. אני לא יודעת על עוד אנשים זה הנתונים שנמצאו.

ש. כל החומר שמסרת פה זה כל מה שמצוי בתיק.

ת. כן.

ש. יש מסמכים נוספים בתיק לקוח.

ת. כמה שזכור לי הדפסתי את כל מה שהיה שם.

ש. אף אחד לא אמר לכם להפסיק שירותים אחרים.

ת. לא.

 

בהסכמת הצדדים מוגשים מסמכים נוספים ומסומנים ת/69, ת/70-ת/73.

 

 

החלטה

 

הדיון ימשך כפי שנקבע ביום 20.2.07.

 

ניתנה היום א' ב אדר א, תשס"ח (7 בפברואר 2008) במעמד המתייצבים.

 

                                                                                

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת