נאום מנהיג הארגון חסן נסראללה

נאום מספר 1432

 

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה ישראל.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה צה"ל.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה הציונות.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה אמריקה.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה אירופה.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה לבנון.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה אישתי לא נותנת לי.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה ישראל.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה צה"ל.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה הציונות.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה אמריקה.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה אירופה.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה לבנון.

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה אישתי לא נותנת לי.
 

 להפגזת
אתר
החזבאללה
לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 


חדר הסאטירה