נא לפתוח רמקולים, להקשיב להספד ואז לעבור לספר התנחומים

Ahmed Yassin 1936 - 2004


אללה הוא אכבר

Ahmed Yassin - his memory lives on with us

כניסה לספר התנחומים
Enter the condolences book

חדר הסאטירה