עולם הרגש של האינטרנט
אהבות ותשוקות בעולם של כאילו
מחקר של פרופסור עזי ברק, אוניברסיטת חיפה
התפרסם בגליון מספר 43 של עדכן, נובמבר 2005, של האוניברסיטת הפתוחה