תמונות מסך מתוכנת חיפוש שנכתבה על ידי משה הלוי בשנת 1994

מסך פתיחה עם תפריטי חיפוש
מסך חיפוש
מסך עזרה והסבר
תוצאות חיפוש