הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 


חברה ציבורית בלי אינטרנט?  עבירה פלילית

15/05/2003 |   גיליון מספר 12

halemo

 

בשבוע האחרון הפיץ יו"ר הרשות לניירות ערך הודעה לחברות הציבוריות הנסחרות בבורסה ובו אזכור לאותן חברות ציבוריות שעדיין לא רשמו מורשי חתימה מטעמן לצורך הדיווח האלקטרוני, כי אי הרישום מהווה עבירה פלילית.

 

במאמר מספר 4 בגיליון מספר 10 (קישור), סיפרתי לכם על התקנות החדשות בחוק ניירות ערך, הכוללות אזכור של מערכת דיווח חדשה לרשות לניירות ערך. המערכת משתמשת בחוק החתימה האלקטרונית על מנת לאפשר לחברות ציבוריות המחויבות בדיווחים לבורסה, לרשם החברות ולרשות לניירות ערך הממשלתית, לדווח החל מחודש מאי 2003, גם דרך רשת האינטרנט, ולא רק דרך האמצעים המקובלים כיום כמו דואר רגיל ופקס.

 

חוק ניירות ערך הותאם לעידן האינטרנט

http://halemo.net/edoar/0010/0004.html

 

מערכת הדיווחים החדשה של הרשות לניירות ערך הקרויה מגנ"א, ראשי תיבות של מערכת גילוי נאות אלקטרונית, מאפשרת למורשי חתימה מטעם כל חברה ציבורית, לדווח לרשות לניירות ערך הודעות שונות כגון: תשקיפים, דוחות כספיים תקופתיים, דוחות כספיים ביניים, דוחות מיידיים, דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין, דוחות על הקצאות פרטיות, מפרטי הצעות רכש, דוחות על עסקאות עם בעלי שליטה, ואף מסמכים לא פומביים, כגון טיוטות תשקיפים והתכתבות אחרת בין המדווחים לבין הרשות.

 

הדיווחים מאומתים ע"י מערכת הצפנות של מפתח פרטי ומפתח ציבורי (PKI) ומותאמים לעבודה בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית משנת 2001. כל מדווח, נציג של חברה ציבורית, מחזיק ברשותו "אסימון" (token), מחשב שהותקנו עליו תוכנות מסוימות. מחשב זה נגיש לרשת האינטרנט ותפקידו לדווח באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת ע"י חברה פרטית הרשומה ברשם הגורמים המאשרים שבמשרד המשפטים (כרגע ישנם שני גופים כאלו).

 

המערכת החדשה והחקיקה המזורזת והמתקדמת בעניין הדיווחים האלקטרוניים, תפסה את רוב החברות הציבוריות לא מוכנות למהלך החדש. רובן עדיין לא מינו מורשה חתימה אלקטרונית, וגם כאלו שלהם נציג מדווח לבורסה, לרשם החברות ולרשות לניירות ערך באמצעים המקובלים כיום, אינו תמיד מודע לקיומה של רשת האינטרנט, ולא תמיד מוכן להסתכן וללמוד את הנושא החדש הזה. בין האנשים הללו: מנכ"לים, סמנכ"לים, רואי חשבון ועורכי דין המייצגים את החברה בדיווחיהם.

 

במסמך שהופץ ברשימת התפוצה של הרשות לניירות ערך ובאתר האינטרנט שלה, קורא יו"ר הרשות לניירות ערך, משה טרי, לחברות הציבוריות לרשום את האנשים המורשים בדיווחים, ולא - הם מסתכנים בעבירה פלילית על חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני). העונש הקבוע בחוק על עבירה זו הוא מאסר של עד שישה חודשים או תשלום קנס כקבוע בחוק.

 

על פי המסמך, הרשות לניירות ערך ששה מאוד לעבוד עם מערכת הדיווחים החדשה ולהתקדם לעבר שנות האלפיים. החברות הציבוריות, על פי מיעוט הנרשמים, עדיין לא.

 

אתר הרשות לניירות ערך

http://www.isa.gov.il

 

האזהרה הרשמית של הרשות לניירות ערך

http://www.isa.gov.il/news/news.asp?ID=170&inPage=1&active=pirsum