הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 

 

המשטרה תפסה מחשב עם צו פגום? השופט מחזיר

 

12/02/2007 | גיליון מספר 87 | משה הלוי halemo

 

מה שעדיין לא מבינים שני שופטים בתל אביב, מבין שופט אחד מטבריה. שוטרים שהגיעו לעסק עם צו חיפוש שמכיל כתובת שגויה, ובכל זאת החרימו ציוד, יחזירו את התפוסים. בית המשפט רמז שלשוטרים מגיע עונש סקילה.

 

 

ביום 20/12/06 הגישה משטרת ישראל בקשה למתן צו חיפוש בעסק של קפה אינטרנט ב"רחוב גדוד ברק חניון קיסר" (בעיר טבריה). ביום 21/12/06 חתם בית המשפט השלום בנצרת על צו המתיר למשטרה לערוך חיפוש ב"שיכון אמס' הבית 75, דירה 4 עיר טבריה".

 

צו החיפוש התיר למשטרה לערוך חיפוש בביתו של משה בוזגלו ברח' 75 דירה 4 בטבריה ולתפוס את החפצים הבאים: "מכונות מזל, מחשבים, דבר המגלם חומר מחשב וחומר מחשב הנמצא במקום לרבות חדירה נמשכת לצורך בדיקה או הפקת פלטים".

 

ביום 25/12/06 נערך חיפוש בעסקו של המבקש טבריה ברח' גדוד ברק, חניון קיסר, תוך כדי ששוטרים מציגים את צו החיפוש ומודיעים למר בוזגלו כי הם פועלים מכוחו של הצו. המשטרה תפסה  21 מארזי מחשבים, 21 מסכי מחשב, 22 מקלדות מחשב, 22 עכברי מחשב, שלטי מחשב, כסף מזומן בסך 17,380 ש"ח,  2,040 דולר, המחאות בסך 12,850 ש"ח ומסמכים. כל התפוסים נתפסו על ידי המשטרה בבית קפה הידוע כ "קפה אינטרנט" הממוקם ברח' הבנים 1630, חניון קיסר, בטבריה.

 

בוזגלו לא השלים עם התפיסה בעזרת הצו השגוי ופנה לעזרת בית המשפט השלום בטבריה.

 

ביום 24/01/2007 התקיים דיון בבקשה. המשטרה טענה כי נפלה טעות ברישום הכתובת בצו, אך טענה כי הצו התיר חיפוש במקום מגוריו של המבקש.

                                                                 

בית המשפט דן בסוגיה וקבע בהחלטתו כי הפגם שנפל במעשה הרשות החוקרת עת ערכה חיפוש במקום שלא ניתן לגביו צו חיפוש, הוא פגם מהותי היורד לשורש העניין. נוכח העדר צו חוקי, הרי שדין הבקשה להתקבל ועל משטרת ישראל להשיב את כל המוצגים למר בוזגלו.

 

בית המשפט דן בהלכת "פירות העץ המורעל" אשר לא נשתרשה במלואה, עדיין, בישראל, אך ניצנים לכך קיימים בהלכה משפטית שנתקבלה בשנת 2006 בבית המשפט העליון, בפרשת יששכרוב (ע"פ 5121/98, רפאל יששכרוב נגד התובע הצבאי הראשי).

 

בית המשפט השווה את פעולת תפיסת המחשבים הלא חוקית של המשטרה בעזרת צו חיפוש שגוי לעבודה זרה כפי שזו מוגדרת במשפט העברי. על פי הסבריו המלומדים של השופט דורון פורת, תפיסת מחשבים עם צו חיפוש פגום משולה להסתה והדחה לעבודה זרה, עבירה שדינה על פי המשפט העברי - סקילה.

 

כאמור, בית המשפט החזיר את המחשבים למבקש, אך יחד עם זאת, עיכב את ביצוע ההחלטה עד ליום 15/02/2007 כדי לאפשר למשטרת ישראל לערער על ההחלטה.

 

 

 

בש 1528/07 (שלום טבריה), משה בוזגלו נגד משטרת ישראל

החלטה של השופט דורון פורת מיום 11/02/2007

buzaglo_vs_police.htm

 

 

____________________

גילוי נאות:

מקרה דומה קרה לכותב שורות אלה, כאשר המחשב שלו נתפס לאחרונה עם צו חיפוש פגום שהכיל כתובת שגויה. שופטי בית המשפט השלום (בש 4265/06, השופט גלעד נויטל) והמחוזי בתל אביב (בש 93750/06, השופטת יהודית שיצר) הבינו את מהות הפגם היסודי שבצו החיפוש, אך יחד עם זאת פסקו נגד כותב שורות אלה, ולא החזירו את הדיסק הקשיח התפוס לבעליו. בימים אלה נמצאת בקשת רשות ערעור על ההחלטות הללו בבית המשפט העליון (רע"פ 770/07).

 

 

 

 


השופט דורון פורת

 
 
 


 


 

תגובות הקוראים