עדכון אחרון: 07 ספטמבר 2002 שעה 06:00 | שלח לי מכתב | צפה בספר האורחים | חתום בספר האורחים | אודות חדר המידע | דף ראשי


חישוב מספר כרטיס אשראי (למעט ישראכרט מספר קצר)

מספרו של כרטיס אשראי הוא מספר שעומד בתקן ISO והמספר מקיים סדרת כללים כתובים. כלל אחד למשל הוא שמספרו של כרטיס אשראי הוא מספר בין 11 ספרות מינימום ל 19 ספרות מקסימום. כרטיסי ויזה ישראלים למשל מכילים 16 ספרות. אורך מספרו של כרטיס דיינרס הוא 14 ספרות. כרטיס אמריקן אקספרס (אמקס) מכיל 15 ספרות ואילו אורך כרטיס של מסטרכרד הוא 16 ספרות.

מספר כרטיס האשראי מכיל ספרת ביקורת. סיפרת הביקורת היא הסיפרה הימנית ביותר במספר הכרטיס ומחושבת באלגוריתם שיוצג להלן. מספר כרטיס אשראי שלא מקיים את חוקיותה של סיפרת הביקורת נחשב כמספר כרטיס אשראי שגוי.

כרטיסי ישראכרט ישראלים בעלי מספר קצר של 8 ספרות או 9 ספרות מחושבים על פי אלגוריתם אחר וייחודי לחברת ישראכרט.

למעשה, חישוב סיפרת הביקורת של כרטיס אשראי הוא אותו אלגוריתם המשמש לבדיקת סיפרת הביקורת של מספר תעודת זהות ישראלית.


אלגוריתם: בדיקת תקינות של סיפרת הביקורת

א. רושמים את מספר כרטיס האשראי.

4

5

8

0

1

4

0

0

0

1

2

1

3

2

1

8

ב. מתחת לכל סיפרה של מספר כרטיס האשראי, רושמים החל מצד ימין של המספר את הספרות 1, אחר כך 2, אחר כך שוב 1, אחר כך שוב 2 וחוזר חלילה עד לסיום. מספרים אלו נקראים משקלים.

4

5

8

0

1

4

0

0

0

1

2

1

3

2

1

8

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

ג. מכפילים בכפל מקוצר, ללא נשא כל סיפרה במספר תעודת הזהות עם הסיפרה מתחתיה (המשקל). את התוצאה, גם אם היא היא בשני ספרות, רושמים מתחת בשורה שלישית.

4

5

8

0

1

4

0

0

0

1

2

1

3

2

1

8

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

8

5

16

0

2

4

0

0

0

1

4

1

6

2

2

8ד. את התוצאות הופכים לתוצאות של סיפרה אחת. למשל, אם תוצאה כלשהי היא מספר דו סיפרתי, מחברים את כל ספרות המספר לספרה אחת. למשל, את התוצאה 16 מחברים כ 6 ועוד 1, ומקבלים 7. את כל התוצאות רושמים בשורה רביעית.

4

5

8

0

1

4

0

0

0

1

2

1

3

2

1

8

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

8

5

16

0

2

4

0

0

0

1

4

1

6

2

2

8

8

5

7

0

2

4

0

0

0

1

4

1

6

2

2

8


ה. כעת, מחברים את כל הספרות בחיבור חשבוני פשוט עד לקבלת תוצאה. התוצאה חייבת להיות מספר המתחלק ב 10 ללא שארית, כלומר שסיפרת האחדות שלו היא 0.

4

5

8

0

1

4

0

0

0

1

2

1

3

2

1

8

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

8

5

16

0

2

4

0

0

0

1

4

1

6

2

2

8

8

5

7

0

2

4

0

0

0

1

4

1

6

2

2

8

                               

8+5+7+0+2+4+0+0+0+1+4+1+6+2+2+8 = 50


ו. תוצאה שאינה מתחלקת ב 10 ללא שארית, מורה על מספר כלשהו שגוי בתוך מספר כרטיס האשראי (הקלדה לא נכונה למשל). תוצאה שמתחלקת ב 10 ללא שארית מורה על מספר כרטיס אשראי תקין.

מידע נוסף:
חישוב סיפרת ביקורת של תעודת זהות
חישוב מספר כרטיס אשראי (למעט ישראכרט)
חישוב מספר כרטיס אשראי ישראכרט