הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 


כבוד השופט, כבוד האינטרנט

22/05/2003 |   גיליון מספר 13

halemo

 

לאחרונה פורסמה החלטה של כבוד השופט ד"ר עודד מודריק מבית המשפט המחוזי בתל אביב. בהחלטתו שהתפרסמה בהרחבה בכלי התקשורת, תיק אזרחי 2486/02, קבע כבוד השופט קביעות לגבי גילוי מסמכים.

 

בהחלטתו של כבוד השופט מודריק תפסה אותי דווקא שורה אחת מתוך נוסח ההחלטה:

"ניתנה היום י"ח ניסן, תשס"ג (20 אפריל, 2003) בהעדר הצדדים ובשל פגרת הפסח תומצא להם בדואר אלקטרוני על ידי המתמחה בלשכתי (לאחר הפגרה תשולב ההחלטה בפרוטוקול בית המשפט ותופץ שוב, בדרך רגילה)".

 

כבוד השופט מודריק, בניגוד להרבה שופטים ופקידי בית המשפט, משתמש בדואר אלקטרוני היישר ממשרדו כדי לקבל ולשלוח כתבי בית דין כגון החלטות, בקשות וכדומה מציבור עורכי הדין המופיעים בפניו.

 

בהחלטה נוספת באותו תיק מדובר, שניתנה ביום למחרת, 21 אפריל 2003, כותב כבוד השופט את השורות הבאות:

"בשל הנסיבות (פגרת פסח של בתי המשפט) ובשל דחיפות הדיון בבקשה (לנוכח השלכותיה האפשריות על ישיבת בית המשפט הקרובה) התרתי להמציא לי את הבקשה בדואר אלקטרוני ובאופן הזה גם תומצא החלטתי בבקשה זו".

 

בהחלטה יוצאת דופן, מפתיעה וחדשנית, וכמובן לא מחייבת מישהו אחר, מאפשר כבוד השופט לצדדים להגיש בקשות שונות ישירות לתיבת הדואר האלקטרונית שלו.

 

כיום, תקנות  סדר הדין האזרחי משנת 1984, הקובעות את הנהלים בעבודתו האדמיניסטרטיבית של בית המשפט, מאפשרות המצאה של כתבי בית דין אך ורק בהגשה ידנית למזכירות, בדואר רשום ובאמצעות מכשיר פקסימיליה. שילוב מכשיר הפקסימיליה כמכשיר תקשורת רשמי המעוגן בחוק ומאפשר לקצר את זמן התקשורת בין בית המשפט לעורכי הדין ולאזרחים, הוכנס לתקנות סדר הדין האזרחי רק בשנת 1997. משלוח מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני עדיין לא מקובל והחוק לא מכיר בו.

 

ככל הנראה, כבוד השופט עודד מודריק הוא כרגע בודד בעבודה עם האינטרנט לצורכי עבודתו המשפטית. כבר בשנת 1997 הוא טבע בפסק דין "מדינת ישראל נגד יוסי חכמי" (תיק פלילי 331/92) את המונח "נפלאות סוף המילניום" בהקשר לרשת האינטרנט, כאשר מצא פסק דין של בית המשפט העליון באתר האינטרנט של בית המשפט העליון בנושא "עבירות שרשרת", אותן עבירות בהן הורשע יוסי חכמי.

 

וכך הוא כותב בפסק הדין:

"עוד אני עוסק בחיבוטי הלכות ומשמעותן, בקונסטרוקציות משפטיות וירטואליות ובהגיונן המעשי, והנה, גונבה השמועה לאוזני, כי בעצם הימים האלה, נפל דבר בתחום "עבירות שרשרת" וכי בית-המשפט העליון נתן דעתו לסוגיה.

אכן, תוך הסתייעות ב"נפלאות סוף המילניום" (אינטרנט), מצא לו פסק-הדין

בפרשת משולם הנ"ל [48] (אהרן, לא עוזי), בתוך דקות, משכן כבוד במחשבי."

 

תוכנית המנ"ת הארצית שעליה כתבתי בגיליון מספר מספר 8, בכתבה מספר 3, מיום 16 אפריל 2003, ("מהפיכת הניהול בבתי המשפט יצאה לדרך"), תאפשר שימוש בדואר האלקטרוני בעבודת ציבור עורכי הדין עם בית המשפט. כרגע מדובר על פיילוט, אך בעתיד ככל הנראה, ישונו תקנות סדר הדין האזרחי, ויאפשרו עבודה מול בית המשפט דרך רשת האינטרנט והדואר האלקטרוני.

 

מהפיכת הניהול בבתי המשפט יצאה לדרך

http://halemo.net/edoar/0008/0003.html

 

כבר היום, כל בעל דין המנהל תביעה בבית המשפט, יכול לעקוב אחר ההליכים, האירועים, אישורי המסירה וההחלטות ופסקי הדין בתיק דרך אתר האינטרנט של בתי המשפט.

 

 

קבצים מצורפים

החלטת כבוד השופט מודריק מיום 20 אפריל 2003

החלטת כבוד השופט מודריק מיום 21 אפריל 2003