הצטרפות לדואר חשמלי | הסרת מנוי מדואר חשמלי | שלח מכתב | דף ראשי

 

 

 

 

 

נטוויז'ן הגישה כתב הגנה ובקשה למחיקה על הסף

08/05/2004 |   גיליון מספר 52

halemo

 

חברת נטוויז'ן שנתבעה על ידי כותב שורות אילו בגין הפרת זכויות יוצרים, הגישה את כתב הגנתה לבית המשפט לתביעות קטנות בעכו. כתב ההגנה של נטוויז'ן כלל גם בקשה למחיקת התביעה על הסף.

 

כתבה קודמת בנושא

http://halemo.net/edoar/0050/0002.html

 

ביום 14 אפריל 2004 נחת כתב התביעה על שולחנה של חברת נטוויז'ן.

 

תקנות סדר הדין האזרחי בתביעות קטנות מטילות על הנתבע את החובה להגיש כתב הגנה בתוך 15 יום. לחברת נטוויז'ן פרק הזמן הזה לא הספיק.

 

ביום 22 אפריל ניסחה חברת נטוויז'ן את כתב ההגנה שלה.

 

ביום 20 אפריל 2004 הגישה חברת נטוויז'ן בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. בתי המשפט מתייחסים לבקשות מסוג זה די בסלחנות ובהבנה ומאפשרים לנתבע פרק זמן ארוך יותר על מנת לכתוב את כתב הגנתו.

 

ביום 23 אפריל 2004 אישר בית המשפט לתביעות קטנות בעכו את בקשת חברת נטוויז'ן ונתן לה פרק זמן נוסף של 30 יום על מנת שתגיש את הגנתה לבית המשפט.

 

ביום 28 אפריל 2004 הגישה חברת נטוויז'ן את כתב הגנתה בתיק. לכתב ההגנה צורף נספח אחר שריכז תכתובות דואר אלקטרוני שנעשו מול נציג אתר נענע. חלק מהתכתובות הושמטו. חלק קטן מתכתובות הדואר האלקטרוני פוברק, אם בשוגג בעת עריכה במעבד התמלילים (הרסו את הראיות והפכו אותן לא קבילות) ואם בכוונה תחילה.

 

ביום 2 מאי 2004 הבחינה מזכירות בית המשפט שחברת נטוויז'ן הגישה בתוך כתב ההגנה גם בקשה למחיקת התביעה על הסף מחמת העדר עילת תביעה. חברת נטוויז'ן טענה כי סירבתי למלא ולהעביר מסמכים אליה, וכי התחמקתי מקבלת התשלום.

 

ביום 3 מאי 2004 נתן השופט שמעון שר את החלטתו בנושא הבקשה למחיקה על הסף. השופט שר דחה את בקשתה של (המבקשת) חברת נטוויז'ן למחיקת התביעה על הסף.

 

וכך כתב בהחלטתו:

[ציטוט]

1. לאור תקנה 100 לתקנות סדר דין אזרחי, אינני מוצא לנכון לקבל את טענות המקדמיות של המבקש למחיקת התביעה ולפיכך הבקשה נדחית.

2. מזכירות: נא לזמן הצדדים לדיון ביום 16/6/04 שעה 10:00.

[סוף ציטוט]

 

תקנה מספר 100 לקובץ תקנות סדר הדין האזרחי קובעת:

[ציטוט]

100. מחיקה על הסף

בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם

או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:

(1) אין הכתב מראה עילת תביעה;

(2) נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית;

(3) שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך;

(4) שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך.

[סוף ציטוט]

 

 

כאמור, הדיון בתביעה יתקיים ביום 16 יוני 2004 בשעה 10:00 בבית המשפט לתביעות קטנות בעכו.

 

ת"ק 1452/04, בית משפט לתביעות קטנות עכו

משה הלוי נגד חברת נטוויז'ן בע"מ

העתק כתב ההגנה (ללא הנספחים), כאן

netvisionnana05.htm

 

וגם כאן

http://halemo.net/edoar/0052/netvisionnana05.htm

 

 

קישורים נוספים

 

היצירה שהופרה

http://halemo.net/info/views/0007.html

 

היצירה המפירה באתר נענע

http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=108335&sid=10

 

ועותק של היצירה המפירה (במקרה שאתר נענע ימחקו), כאן

http://halemo.net/press/cache/20040227bnana.html

 

כתב התביעה המלא מצורף, כאן

http://halemo.net/edoar/0049/netvisionnana04.htm

 

כתבה קודמת: עבדות וחירות 2004

http://halemo.net/edoar/0049/0001.html